ALVAO Mobile Inventory

K produktu ALVAO Asset Management můžete dokoupit aplikaci pro Windows Mobile, která spolehlivě funguje na mobilním terminálu Motorola MC3100. Díky tomu můžete snadno provádět inventarizaci majetku v celé společnosti.

Celý systém funguje tak, že v aplikaci ALVAO Asset Management zahájíte inventuru a vyberete majetek, který chcete inventarizovat. Údaje o tomto majetku se nahrají do mobilního terminálu do aplikace ALVAO Mobile inventory případně i do několika terminálů. Terminál pak nevyžaduje již připojení k síti a osoby pověřené provedením fyzické inventury se mohou snadno pohybovat ve vaší společnosti a provádět inventuru.

Aplikace ALVAO Mobile Inventory má velmi snadné ovládání a kromě situací, kdy naleznete zcela nové zařízení, nevyžaduje žádné ruční vstupování dat. Aplikace rozpozná zařízení nejen podle inventárního čísla, ale také podle sériového čísla (Service Tag) nebo alternativního „evidenčního čísla“ v případě, že IT používá ještě další číselnou řadu majetku. Sériová čísla můžete dnes obvykle získat díky detekci zařízení po síti, kterou ALVAO Asset Management provádí.

Veškeré rozhodování a provádění opatření pak probíhá v opět v aplikaci ALVAO Asset Management, kde vidíte všechny informace souhrnně. Systém sám, podle zjištěných dat predikuje, co se se zařízením stalo a co je potřeba udělat. Můžete pak snadno provádět operace přesunu majetku nebo jakékoliv jiné změny. Výslednou inventuru pak snadno vyexportujete a můžete předat inventární komisi nebo na finanční oddělení.

Díky výše zmíněnému se v ALVAO Asset Management potkávají:

 • informace z účetní evidence majetku (inventární čísla)
 • informace automaticky zjištěné počítače a zařízení na síti pomocí IP Discovery, Active Directory
 • informace o zařízení automaticky zjištěné při detekci počítačů na síti (sériové číslo, service tag)
 • informace načtené přenosnou čtečkou z fyzického majetku (nalepené štítky) a díky tomu máte dokonalý přehled o IT zařízeních ve vaší společnosti.

AM-inventura

Pohled na probíhající inventuru majetku

Mobile inventory – Mobilní terminál řady Motorola MC3100

Motorola MC3100 je přenosný ruční terminál určený do obchodních, kancelářských a méně náročných průmyslových aplikací, v nichž se využívá 1D nebo 2D čárový kód eventuálně značky DPM (přímé trvalé označení).

Motorola MC3100

Výhody MC3100

 • nízká hmotnost, ergonomické provedení
 • volitelné typy integrovaných snímačů čárových kódů 1D/2D a značek DPM
 • možnost přizpůsobit terminál pro praváka nebo leváka
 • odolnost vůči méně šetrnému zacházení i vůči nepříznivým podmínkám prostředí
 • monochromatický nebo barevný dotykový displej s rozlišením 320×320 bodů je dobře čitelný za všech běžných podmínek okolního osvětlení
 • dlouhá výdrž práce na jedno nabití (běžně 8 a více hodin)
 • Microsoft Windows CE nebo Windows Mobile – standardní platforma pro existující i nové podnikové aplikace

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO