ALVAO podporuje rozšiřování ITILu ve spolupráci s itSMF

Společnost ALVAO pokračuje v několikaleté úspěšné spolupráci se sdružením itSMF, které se zabývá vzděláváním a rozšiřováním ITILu jako standardu pro řízení IT. Spolupráce bude nadále probíhat v několika rovinách.

alvao+itsmf

Základním kamenem jsou společně pořádané konference, z nichž nejdůležitější jsou výroční konference itSMF a TOP IQ: CIO, které se obě zabývají řízením IT a jichž je ALVAO zlatým partnerem. Výroční konference s odborného hlediska a TOP IQ: CIO přináší i pohled businessu. Návštěvou těchto dvou konferencí tak získáte kompletní přehled o tom jak řídit IT a také co od Vás jako IT manažera očekává vedení firmy.

„Rozhodli jsme se investovat do zvyšování znalostí nejen našich zákazníků v oblasti řízení IT. To je důvod, proč sponzorujeme takového konference a sami se aktivně zapojujeme do šíření zkušeností. Pracujeme i na best-practice metodikách, které budou našim zákazníkům on-line dostupné na webu.“, říká Aleš Studený, ředitel služeb ALVAO, který nyní vyučuje metodiku ITIL na Masarykově univerzitě v Brně.

„Jsme rádi, že česká firma podporuje šíření ITIL v České republice. Počítáme se spoluprací v dlouhodobém horizontu a doufáme, že se nám podaří sdílet i praktické zkušenosti od zákazníků na seminářích itSM Prakticky.“, komentuje spolupráci Helena Rubeš, výkonná ředitelka itSMF Czech Republic.

itSMF – IT Service Management Forum – je mezinárodně působící nezávislá a nezisková organizace účelově se věnující všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií. Celosvětovým standardem pro tuto oblast je ITIL a z něj vycházející norma ISO/IEC 20000, itSMF je tedy současně vnímáno jako fórum uživatelů tohoto standardu, které ale současně zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj celého odvětví ICT managementu. itSMF bylo založeno v roce 1991 ve Velké Británii, v současnosti (III/2009) má ustanovené národní pobočky v 52 zemích světa.

7. výroční konference itSMF (rok 2012)

7. výroční konference itSMF (rok 2012)

 

Konference Top IQ: CIO ročník 2012

Konference Top IQ: CIO ročník 2012

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO