ALVAO mezi TOP5 ITIL nástroji z celého světa

Foto (zleva): Jiří Janků (konzultant ALVAO), Roman Ježdík (ředitel vývoje ALVAO) a Aleš Studený (ředitel služeb ALVAO) s certifikátem od Pink Elephant

Informační systém ALVAO určený pro řízení podnikového IT byl certifikován mezinárodní certifikační autoritou Pink Elephant na použití šesti nejvíce využívaných ITIL procesů. Následně byl ověřen společností AXELOS, která dnes stojí za standardem ITIL, jako doporučený nástroj na nejvyšší úrovni GOLD a tím se zařadil mezi 5 nejlepších nástrojů na celém světě.

Informační systém ALVAO prošel náročným certifikačním procesem u mezinárodní certifikační autority Pink Elephant na použití šesti nejvíce využívaných ITIL procesů:

  • Request Fulfillment (plnění běžných žádostí)
  • Incident Management (řešení každodenních potíží)
  • Problem Management (proaktivní snižování výskytu incidentů a jejich dopadu)
  • Service Asset & Configuration Management (evidence veškerých IT zařízení a SW licencí)
  • Change Management (řízení změn)
  • Service Catalog Management (správa katalogu poskytovaných služeb)

Souběžně s certifikací proběhly Self-Assessment testy v dalších procesech:

  • Service Level Management (řízení kvality poskytovaných služeb)
  • Service Portfolio Management (správa portfolia služeb)
  • Knowledge Management (správa znalostí)
  • Financial Management for IT Services (správa financí a zpoplatňování služeb)

„Šlo o náročný a dlouhý proces, který jsme úspěšně absolvovali a který je důkazem, že náš produkt patří mezi skutečně nejlepší řešení pro IT na trhu. To, že jsme se dostali mezi pouhých 5 společností na celém světě, nám dodává chuť do další práce na nových verzích systému ALVAO,“ dodává ředitel vývoje ALVAO Roman Ježdík.

„Jsme opravdu hrdí, že jsme získali ty nejvýznamnější certifikace spojené s best practices ITIL, které lze v současné době pro ITSM nástroje získat. Existuje opravdu jen velmi málo nástrojů na celém světě, kvalifikovaných pro úroveň Gold. Být součástí této vybrané společnosti nás motivuje a současně zavazuje,“ říká Aleš Studený, ředitel služeb společnosti ALVAO.

Seznam držitelů certifikace od Pink Elephant

Seznam držitelů Endorsed Software Tools od AXELOS

Dodavatelé softwarových nástrojů a řešení, kteří je vyvinuli na bázi ITIL, mohou získat oficiální uznání ITIL procesů související s konkrétním produktem. To jim umožňuje používat AXELOS ochranné známky a příslušná loga při propagaci svých výrobků.

Všechny schválené softwarové nástroje musí prokázat 100% shodu s ITIL procesy související s tímto nástrojem a také další povinná hodnotící kritéria. V závislosti na požadovaných kritériích pak existují tři úrovně certifikace – zlatá, stříbrná a bronzová. Pro získání Gold Level Endorsed muselo ALVAO mimo jiné doložit dokumentaci od tří zákazníků, kteří používají ALVAO nástroje pro řízení ITIL procesů v takové úrovni, že i jejich prostředí splňuje PinkVerify certifikační kritéria. Ocenění tedy potvrzuje, že systém, který získal certifikaci PinkVerify, není jen nepoužitelná laboratoř, ale jednoduše aplikovatelné řešení pro konečné zákazníky.

Logo ITIL™ je ochranná známka společnosti Axelos.

ITIL® je ochranná známka společnosti Axelos.

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO