Implementace systému ALVAO ve společnosti Česká Rafinérská, a.s.

V CRC byl provozován helpdeskový systém, který již neodpovídal požadavkům společnosti. Absence webového rozhraní, omezené možnosti reportů, statistik, přístupu uživatelů ke svým požadavkům a chybějící provázanost s HW a SW evidencí vedly k hledání řešení, které urychlí a zefektivní služby poskytované našim zaměstnancům a kontraktorům.

Požadované funkce a vlastnosti:

 • autentizace uživatelů v Active Directory
 • zadání požadavku pomocí webových formulářů nebo e-mailů, formulář integrovatelný do portálu CRC
 • možnost všeobecných informací (nástěnka) na úvodní stránce webového formuláře
 • informování žadavatele o změnách požadavku e-mailem
 • filtrování požadavků dle všech možných kritérií, např. dle konkrétního žadavatele
 • zobrazení historie požadavku prostřednictvím www-rozhraní
 • grafické zobrazení stavu požadavku
 • individuální konfigurace vstupních formulářů, informačních e-mailů a stránek s historií komunikace
 • skryté komentáře k požadavkům viditelné pouze pro realizační tým (řešitele)
 • prioritizace požadavků s možností nastavení práv pro priority
 • báze znalostí a řešení
 • HW a SW registr s využitím databáze Oracle, případně Microsoft SQL
 • statistiky a reporting

Technická infrastruktura sítě zákazníka

 • počet PC včetně NB a serverů: 700
 • počet operátorů: 2
 • počet uživatelů systému: 700
 • počet lokalit: 2

Vyjádření zákazníka

„V případě Helpdesku je významným přínosem tohoto řešení zjednodušení a zrychlení procesu zadávání požadavků, přidělování požadavků řešiteli a zvýšení efektivity řešení těchto požadavků. Došlo ke zprůhlednění průběhu řešení požadavků – schválení, přehled historie, průkaznost postupu, dodržení lhůt. Systém automaticky hlídá nastavené lhůty a upozorňuje účastníky na nutnost něco neprodleně vyřešit. Důležitou součástí je i možnost využití statistik a reportování. V případě Asset Managementu je to především možnost efektivněji plánovat nákup licencí a obměnu HW vybavení, evidovat předávací protokoly v elektronické podobě. Ve spojení s Helpdeskem na základě informací o HW a SW vybavení PC rychleji diagnostikovat a řešit nastalé problémy,“ uvádí Václav Urbánek vedoucí uživatelské podpory IT společnosti Česká rafinérská, a.s.

 

Společnost Česká rafinérská, a.s. souhlasí s obsahem případové studie i jejím případným zveřejněním.

Jméno a kontaktní údaje referenční osoby zákazníka Václav Urbánek vedoucí uživatelské podpory IT e-mail: vaclav.urbanek@crc.cz mobil: 315 718 203

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO