Hodnoty společnosti

Hodnoty, která zastáváme nás spojují.
Jsou to hlavní atributy, které splňuje každý člen našeho týmu. Není to něco, co se můžete naučit, je to, jací jsme.
Hodnot bychom mohli najít celou řadu, my jsme se rozhodli pro tyto tři a dali je na vrchol všech:

Pravda vítězí

Pravda. Pravda je poznání. Pravda vyžaduje kritiku, aby mohla být dále zpřesněna. Chceme stále usilovat o pravdu, a proto nasloucháme jiným názorům a korigujeme ty své. Také říkáme pravdu, když slibujeme termíny, cenu a kvalitu díla. Pravda není nikdy v rozporu s mravností. Proto podnikáme bez korupce (www.podnikamebezkorupce.cz) a zavázali jsme se, že nikdo z nás nenabídne, neposkytne ani nepřijme úplatek ani nevyvolává situaci, která by k nabízení úplatku vybízela. Finančně podporujeme Nadační fond proti korupci (www.nfpk.cz) protože víme, že Pravda vítězí!

Náš zákazník, náš pán

„Náš zákazník, náš pán” je heslem našeho nejvíce vynikajícího obchodníka pana Bati a podle toho měli by se říditi všichni obchodníci a i živnostníci, píše domácí klasik etikety Jiří Guth-Jarkovský. Zákazník je nejdůležitější osobou v naší budově a je jedno, jestli se dostaví osobně, napíše anebo zatelefonuje. Zákazník nás nikdy neruší v práci. Neděláme mu laskavost tím, že mu pomáháme, ale on ji dělá nám tím, že nám dává příležitost. Víme, že zákazník není někdo, s kým je nutno bojovat. Ještě nikdo nad svým zákazníkem nezvítězil.

Zlepšujeme se

Chceme budovat stabilní společnost, v níž budou mít lidé motivaci vyrábět skvělé produkty. Všechno ostatní je podružné. Jistě, je úžasné vydělávat peníze, protože díky nim můžeme vyrábět skvělé produkty. Ale motivací pro nás jsou produkty, nikoliv peníze. Věříme, že má smysl říct ne tisícům projektů, abychom se mohli zaměřit na těch několik, které můžeme udělat skvěle. Nejsme ochotni spokojit se s ničím horším než s prvotřídním, a to v žádném z týmů naší společnosti, a dovedeme být k sobě natolik poctiví, že si přiznáme, když uděláme chybu, a máme odvahu se změnit.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací