O nás

Společnost ALVAO s.r.o. se od počátku své existence zaměřuje na optimalizaci metodik a vývoj softwarových nástrojů na podporu servisních procesů. Stěžejní produkty společnosti tvoří informační systémy pro řízení zdrojů a služeb hlavně v odděleních správy informačních a komunikačních technologií ICT: ALVAO Asset Management, ALVAO Service Desk a ALVAO Monitoring.

timeline

ALVAO získalo řadu prestižních ocenění na základě úspěšných realizací u zákazníků, např.:

 • 1. místo v soutěži itSMF Czech Republic Projekt roku 2014 o nejlepší projekt z oblasti IT Service Managementu
 • 1. místo v soutěži itSMF Czech Republic Projekt roku 2013 o nejlepší projekt z oblasti IT Service Managementu
 • finalista soutěže itSMF Czech Republic Projekt roku 2012 o nejlepší projekt z oblasti IT Service Managementu
 • Microsoft Technology Awards 2009 Finalist v kategorii „Nejlepší řešení pro správu a optimalizaci IT infrastruktury“
 • Microsoft Technology Awards 2008 Finalist v kategorii „Nejlepší řešení využívající Microsoft Windows Server 2008“
 • Microsoft Industry Awards 2008 Finalist v kategorii „Nejlepší řešení pro Komunikace & média“
 • Microsoft Industry Awards 2007 Winner v kategorii „Nejlepší řešení pro licencování a Software Asset Management“
 • Microsoft Industry Awards 2006 Finalist v kategorii „Nejlepší řešení pro licencování a Software Asset Management“

ALVAO je Microsoft Certified Partner a při vývoji svých produktů ALVAO se strategicky orientuje na platformu společnosti Microsoft®. Své produkty vyvíjí v souladu s jejími technologickými a bezpečnostními standardy. Dodržování těchto standardů je kontrolováno nezávislými certifikačními autoritami.

ALVAO vyvíjí své produkty dle světových procesních standardů pro řízení služeb ITSM. Jako první společnost v regionu CEE obdržela certifikací PinkVERIFY od nezávislé certifikační autority PinkElephant a smí pro své produkty ALVAO používat ITIL® swirl logo. Zároveň bylo ALVAO 8.0 jako jeden z 5 nástrojů na celém světě oceněno na úrovni Gold Level Endorsed od AXELOS Limited.

ALVAO dlouhodobě spolupracuje v rámci sdružení ICT odborníků v České republice na zvyšování úrovně řízení podnikového ICT. Na toto téma aktivně přispívá svou publikační činností do odborných periodik, přednáší na vysokých školách a konferencích ITSMF Czech Republic, CACIO, TOPIQCIO a dalších.

ALVAO a jeho zaměstnanci patří mezi členy:

 • itSMF Czech Republic, nezávislé a neziskové organizace, která sdružuje odborníky na metodiku ITIL, která je celosvětovým standardem pro oblast řízení služeb
 • CACIO – České asociace manažerů informačních technologií, která sdružuje vrcholové vedoucí oblastí IT
 • Czech ICT Alliance, jejímž základním posláním je propagace českých ICT firem zahraničním zákazníkům

logo-org2

Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti ALVAO

V rámci naplňování hodnoty „Zlepšujeme se“ se snažíme neustále vzdělávat a proto jsme se rozhodli pro realizaci projektu „Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti ALVAO“. Který je spolufinancován prostředky Evropské unie z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

ALVAO Enterprise Service Management

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „ALVAO Enterprise Service Management“. Projekt je spolufinancován prostředky Evropské unie z Evropského sociálního fondu.

Hlavním cílem projektu je vyvinout univerzální platformu, která umožní organizacím zavést osvědčené principy servisního fungování ITSM do dalších oddělení, např. správa budov, správa vozového parku, řízení lidských zdrojů, marketing či nákup.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO