Ozvěny konference TOP IQ: CIO na téma Svoboda v práci

Každoroční největší konference a setkání špiček v oboru řízení IT s názvem TOP IQ: CIO přinesla mimo jiné téma „Svoboda v práci“, které zaujalo velkou část účastníků a stalo se zajímavým námětem pro další diskuzi u kulatého stolu. Česká asociace manažerů informačních technologií – CACIO se proto rozhodla ve spolupráci se společností ALVAO, která se zaměřuje na optimalizaci metodik a vývoj softwarových nástrojů na podporu servisních procesů, uspořádat Ozvěny konference TOP IQ: CIO na téma Svoboda v práci.

Svoboda v práci je téma, které v České republice aktivně šíří Tomáš Hajzler. Vychází z toho, že pro 9 lidí z 10 je nejdůležitějším parametrem zaměstnání jeho smysl. Proto stále větší počet firem přechází od řízení k sebe-řízení, od hierarchie ke společenství či od striktních pravidel k principům. Uvědomují si, že v 21. století je možné přežít, pouze pokud budou jejich lidé (i v práci) dělat to, v čem jsou nejlepší a co je opravdu baví. Svobodné firmy vytvářejí prostředí, které lidem umožní, aby se motivovali sami. (zdroj: http://www.svobodavpraci.cz/svoboda-v-praci/)

PRINCIPY SVOBODY V PRÁCI

Firma, ve které mohou lidé dělat, co je opravdu baví, se od té, ve které manažeři zaměstnancům definují pracovní povinnosti, liší především v principech, na kterých staví. Zde je deset základních principů svobody v práci.

  1. Smysl & vize – Když organizace a její zaměstnanci znají důvod, proč jejich firma či projekt existuje, a sdílejí společný směr.
  2. Dialog & naslouchání – Když netrváme na jedné pravdě, ale dovedeme připustit různé úhle pohledu.
  3. Fair play & důstojnost – Když se dokážeme chovat ke každému člověku férově, tj. podle jeho zásluh.
  4. Transparentnost – Když myšlenky volně plynou a informace sdílíme svobodně a zodpovědně.
  5. Zodpovědnost – Když je každý člověk i organizace jako celek zodpovědný jeden druhému i společnosti za své chování.
  6. Jednotlivě & společně – Když jednotlivci rozumí a berou za své to, jak přispívají k dosažení společných cílů.
  7. Možnost volby – Když organizace podporuje každého zaměstnance k tomu, aby se sám rozhodoval.
  8. Celistvost – Když se každý jednotlivec i organizace jako celek drží sdílených etických a morálních principů.
  9. Decentralizace – Když se moc rozprostře do všech úrovní a částí organizace.
  10. Reflexe a zhodnocení – Když všichni cítí potřebu průběžné zpětné vazby, potřebu se učit z minulosti.

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO