Asset Management

 
 

Změny provádíte snadno
přetažením objektu myší

asset_intuitivni_ovladani

Začněte hned bez školení

Začněte hned bez školení, protože aplikace je jednoduchá a připomíná práci se soubory v Průzkumníku Windows. Změny v umístění provedete jednoduše pomocí přetažení zařízení na nové místo ve stromu. Ovládání je velmi podobné Microsoft aplikacím a díky tomu si systém snadno osvojíte bez nutnosti nákladných školení.

Evidujte, co potřebujete

Můžete evidovat zcela libovolné zařízení i služby díky otevřené objektové architektuře. U každého objektu si určete vlastnosti, které potřebujete evidovat. Systém se vám přizpůsobí a můžete jej tak využít kromě IT oddělení i v dalších oblastech.

 
 

Využijte automatické sledování změn

Využijte sledování změn každého objektu v evidenci. Všichni společně můžete aktualizovat informace. Současně bude zajištěna kontrola a zdokumentována historie všech změn vlastností, přesunů, instalací. Bez ohledu na to zda změnu provedl někdo z týmu nebo systém sám na základě detekce sítě.

Splňte požadavky Usnesení vlády ČR č. 624/2001

Můžete snadno evidovat nejen licence, ale také instalace a tisknout odpovídající protokoly. Díky tomu máte zajištěn soulad s požadavky Usnesení vlády České republiky č. 624/2001 a navíc máte neustále aktuální informace pro rozhodování o nákupu nových licencí.

Spojte se s odborníky

Využijte unikátní službu, kdy vám naši experti rozpoznají podle instalačních souborů, o jaký jde softwarový produkt. Zjednodušíme vám tím provádění SW auditu a současně budete mít k dispozici knihovnu softwarových produktů, která vyniká celkovým rozsahem a frekvencí aktualizace.

 

 
 
 

 
 
 

Využijte umělou inteligenci

Využijte umělou inteligenci, která automaticky kontroluje všechny počítače ve společnosti a pokud najde problém, zajistí jeho nápravu. Upozorní problémové zaměstnance, nebo může zajistit i přidělení licence dle předem daných kritérií.
Přečtěte si více >

Asset Management-sam

 
 

 
 

maly-screen

Zjednodušte naskladnění

Snadno naskladněte i velké množství zařízení pomocí čtečky čárových kódů. Nemusíte již opisovat sériová, inventární ani další evidenční čísla.

maly-screen

Získejte informace z Microsoft Active Directory

Microsoft Active Directory slouží jednak jako zdroj informací o počítačích, uživatelích a organizačních útvarech, ale také jako jednotné místo, které řídí uživatelské role a oprávnění v systému. Tato nativní integrace ve svém důsledku významně snižuje administrativní úkony spojené s provozováním a udržováním systému.

maly-screen

Zapojte zaměstnance

Poskytněte zaměstnancům neustálý on-line přístup do evidence na intranetovém portálu, kde uvidí, jaký majetek jim byl svěřen a také jaké licence mají nebo jim schází. Portálové rozhraní je svým vzhledem podobné Microsoft Sharepoint a je tedy snadné jej přímo integrovat do celého intranetu organizace.

 
 

 
 
 

 
 
asset_audit_novy

Vyhodnoťte SW audit živě

Výsledky SW auditu vidíte v dynamickém dialogu, nikoliv ve statickém reportu, a díky tomu můžete s daty dále pracovat a provádět další operace, jako například přidělování a odebírání licencí. Vidíte také ihned všechny související informace o počítačích a uživatelích. To výrazně usnadňuje dohledání volných nebo chybějících licencí.

Vyhodnoťte i SW licence na uživatele

Můžete řešit evidenci licencí na počítače, ale navíc také licence na uživatele. Nejen že můžete licence na uživatele evidovat, ale dokážete tyto licence vyhodnotit při SW auditu.

 
 

 
 
 

maly-screen

Získejte informace i z rozsáhlých počítačových sítí

Můžete detekovat počítače v lokální síti i v internetu. Detekce můžete plánovat podle potřeby a dokonce můžete detekovat i bez nutnosti instalovat agenty.

maly-screen

Nastavte oprávnění pro celý tým

Nastavte práva v rámci stromové struktury a každý tým se následně může starat o jinou část podniku. Pokud nastavíte práva podle druhů objektů, umožníte tak jednomu týmu aby se staral o počítače, jiný o servery a další třeba o mobilní telefony.

maly-screen

Nechte automaticky generovat názvy počítačů

ALVAO Asset Management podpoří vaše standardy v pojmenovávání počítačů, tiskáren, serverů apod. Jednoduše vydefinujete číselné řady a systém sám pojmenovává nová zařízení. Číselné řady můžete také využít pro evidenční nebo inventární čísla evidovaných zařízení. Díky tomu jsou IT technici v čas informováni a nedochází ke kolizím v síti a Microsoft Active Directory.

 
 

 
 
 

 
 
 

Zrychlete řešení potíží pomocí vizualizace

Při plánování změny a analýze dopadů při haváriích oceníte vizualizaci vazeb mezi objekty. Díky tomu snadno zjistíte závislosti jednotlivých technických prvků na technické služby a následně i na služby, které poskytujete do celé organizace.

Asset Management-vizualizace-potizi

 
 

 
 
 

Bezagentová detekce HW i SW (Agent-less)

ALVAO Asset Management disponuje unikátní funkcionalitou získávání údajů o hardware a software bez nutnosti instalace či spouštění agentů. Tato funkčnost významně šetří čas a možné problémy spojené s konfigurací, instalací, aktualizací a údržbou agentů na koncové počítače.

Podpora technologií Microsoft

Systém ALVAO je integrován do platformy Microsoft, což se projevuje například schopností řídit interní oprávnění přes Active Directory a automatickým přihlašováním do všech částí systému bez nutnosti zadávat hesla pomocí Microsoft Single Sign-On. Aplikace ALVAO Asset Management velmi jednoduše přebírá data o zaměstnancích a počítačích z Active Directory. S použitím mobilních čteček čárových kódů, vybavených Windows Mobile a ALVAO Mobile Inventory, lze potom veškerý majetek inventarizovat přímo v terénu a takto získaná data pak jen snadno porovnat s daty v ALVAO Asset Managementu.

 
 

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací