Reference

Ve společnosti ComAp je IT skutečným partnerem pro byznys

V posledních letech prošlo IT oddělení kulturní proměnou, která z něj učinila skutečného partnera pro byznys. Součástí této proměny byly i systémy ALVAO, které poskytnuly jednotné kontaktní místo pro uživatele a kvalitní řídící nástroj pro řešitele.

číst více

VLS: S ALVAO přišla do společnosti prozákaznická kultura

Nové vedení IT přineslo do společnosti chuť dělat věci lépe a inovativně. Cíl byl jasný: IT oddělení musí být servisně orientovaný tým s prozákaznickým přístupem. K tomu bylo nutné vypořádat se s přebytečnou zátěží, získat přehled o průtoku požadavků a vytížení týmu.

číst více

Využití systému ALVAO v Compass Group

Hlavním cílem bylo zavést efektivní a přehlednou evidenci a nákup ICT majetku se zaměřením na zefektivnění SW auditů a to pomocí nástroje, který by byl přehledný pro všechny uživatele a to nejen v IT odděleních.

číst více

Pomáhá v nemocnici Náchod

Získali jsme rychle dostupné informace o pořizování a přesunech veškeré techniky

číst více

Řízení IT v GTS ALIVE

Zavedení katalogu služeb ve společnosti GTS Alive

číst více

IT služby v DPMB

Projekt integrovaného řízení IT služeb a bezpečnosti získal od začátku bezprostřední podporu IT odboru. Zkušený tým ing. Malé, vedoucí odboru IT, se od začátku aktivně podílel na úspěšné realizaci projektu.

číst více

IT v nemocnicích na Vysočině

Kvalitativní změna v úrovni poskytovaných IT služeb v nemocnicích Kraje Vysočina

číst více

IT v Českých Radiokomunikacích

Záměrem projektu bylo zlepšení vztahu s businessem pomocí vytvoření jednotného kontaktního místa mezi uživateli a dílčími IT agendami/týmy.

číst více

Změna řízení IT ve FNO

Výše nastíněný rozsah poskytovaných služeb je samozřejmě spojen s nezvykle velkým počtem zaměstnanců (potenciálních uživatelů IT prostředků), kterých je více než 3000, a odpovídajícím množstvím IT techniky.

číst více

Evidence IT majetku v ČT

Česká televize vedla evidenci IT majetku nevyhovujícím způsobem. Vzhledem k nárůstu výpočetních kapacit bylo nutné zavést vhodný evidenční produkt, který by umožňoval požadovanou rychlost reakce při majetkových změnách a pohybu v oblasti IT.

číst více

Podpora řízení a účtování IT služeb v HARTMANN – RICO a.s.

Společnost se rozhodla pro kvalitativní změnu ve fungování IT směřující k vyšší transparentnosti a následně i lepšímu systému opodstatnění investic.

číst více

IT v ASSA ABLOY

Od zavedení systému Service Desk jsme si slibovali hlavně zlepšení a transparentnost služeb IT SSC směrem k uživatelům, kteří jsou soustředěni v několika business unitách v ČR a Slovensku.

číst více

ALVAO v záložně CREDITAS

Do roku 2012 využívala Záložna interně vyvinutý software na evidenci požadavků a majetku. Protože však nebyl dostatečný prostor pro další interní vývoj, bylo na místě využít standardní ověřený software.

číst více

Město Hradec Králové

Magistrát města řešil nutnost optimalizace procesů zadávání a vyřizování požadavků vnitřních uživatelů informačního systému magistrátu a městské policie tak, aby tyto procesy byly pružnější, přehlednější a v souladu s platnou legislativou.

číst více

Řízení IT oddělení ve společnosti Penny Market s.r.o.

Vedení IT oddělení společnosti Penny Market s.r.o. hledalo nástroj, jak zajistit řešení všech požadavků, současně s dodržením SLA. Po pečlivém výběru se firma nakonec rozhodla pro systém ALVAO Service Desk, který nejlépe vyhovoval jejím požadavkům. V červnu roku 2012 došlo k nasazení systému do testovacího provozu.

číst více

Procesní řízení v AWT

Advanced World Transport zavedlo procesní řízení včetně Service Desku a Konfigurační databáze

číst více

Evidence IT majetku v AVG

Společnost AVG Technologies CZ, s.r.o. požadovala zavedení nového systému pro efektivní evidenci majetku, svěřeného jejím zaměstnancům.

číst více

ALVAO v ALD Automotive

Společnost ALD Automotive s.r.o. používala pro evidenci požadavků klasický helpdeskový systém a majetek evidovala v Excelu.

číst více

Systém ALVAO ve Wüstenrot

Po spojení jednotlivých společností do finanční skupiny Wüstenrot a zavedení interního outsourcingu ICT bylo třeba získat jednotný přehled pro pracovníky ICT o přiřazeném HW a instalovaném SW

číst více

SW audit ve společnosti CGI

Ve společnosti CGI chceme předcházet postihům a problémům za používání nelegálního software a mít přehled o softwaru, který zaměstnanci na svých počítačích používají.

číst více

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO