Reference

Využití systému ALVAO v Compass Group

Hlavním cílem bylo zavést efektivní a přehlednou evidenci a nákup ICT majetku se zaměřením na zefektivnění SW auditů a to pomocí nástroje, který by byl přehledný pro všechny uživatele a to nejen v IT odděleních.

číst více

Pomáhá v nemocnici Náchod

Získali jsme rychle dostupné informace o pořizování a přesunech veškeré techniky

číst více

Řízení IT v GTS ALIVE

Zavedení katalogu služeb ve společnosti GTS Alive

číst více

IT služby v DPMB

Projekt integrovaného řízení IT služeb a bezpečnosti získal od začátku bezprostřední podporu IT odboru. Zkušený tým ing. Malé, vedoucí odboru IT, se od začátku aktivně podílel na úspěšné realizaci projektu.

číst více

IT v nemocnicích na Vysočině

Kvalitativní změna v úrovni poskytovaných IT služeb v nemocnicích Kraje Vysočina

číst více

IT v Českých Radiokomunikacích

Záměrem projektu bylo zlepšení vztahu s businessem pomocí vytvoření jednotného kontaktního místa mezi uživateli a dílčími IT agendami/týmy.

číst více

Změna řízení IT ve FNO

Výše nastíněný rozsah poskytovaných služeb je samozřejmě spojen s nezvykle velkým počtem zaměstnanců (potenciálních uživatelů IT prostředků), kterých je více než 3000, a odpovídajícím množstvím IT techniky.

číst více

Evidence IT majetku v ČT

Česká televize vedla evidenci IT majetku nevyhovujícím způsobem. Vzhledem k nárůstu výpočetních kapacit bylo nutné zavést vhodný evidenční produkt, který by umožňoval požadovanou rychlost reakce při majetkových změnách a pohybu v oblasti IT.

číst více

Změna v HARTMANN – RICO

Kvalitativní změna ve fungování IT směřující k vyšší transparentnosti a následně i lepšímu systému zdůvodnění vynaložených investic

číst více

IT v ASSA ABLOY

Od zavedení systému Service Desk jsme si slibovali hlavně zlepšení a transparentnost služeb IT SSC směrem k uživatelům, kteří jsou soustředěni v několika business unitách v ČR a Slovensku.

číst více

ALVAO v záložně CREDITAS

Do roku 2012 využívala Záložna interně vyvinutý software na evidenci požadavků a majetku. Protože však nebyl dostatečný prostor pro další interní vývoj, bylo na místě využít standardní ověřený software.

číst více

Město Hradec Králové

Magistrát města řešil nutnost optimalizace procesů zadávání a vyřizování požadavků vnitřních uživatelů informačního systému magistrátu a městské policie tak, aby tyto procesy byly pružnější, přehlednější a v souladu s platnou legislativou.

číst více

Řízení IT v Penny

Daří se nám udržet stávající služby na vysoké úrovni.

číst více

Procesní řízení v AWT

Advanced World Transport zavedlo procesní řízení včetně Service Desku a Konfigurační databáze

číst více

Evidence IT majetku v AVG

Společnost AVG Technologies CZ, s.r.o. požadovala zavedení nového systému pro efektivní evidenci majetku, svěřeného jejím zaměstnancům.

číst více

ALVAO v ALD Automotive

Společnost ALD Automotive s.r.o. používala pro evidenci požadavků klasický helpdeskový systém a majetek evidovala v Excelu.

číst více

Systém ALVAO ve Wüstenrot

Po spojení jednotlivých společností do finanční skupiny Wüstenrot a zavedení interního outsourcingu ICT bylo třeba získat jednotný přehled pro pracovníky ICT o přiřazeném HW a instalovaném SW

číst více

SW audit ve společnosti CGI

Ve společnosti CGI chceme předcházet postihům a problémům za používání nelegálního software a mít přehled o softwaru, který zaměstnanci na svých počítačích používají.

číst více

Evidence ICT majetku v TV Nova

V roce 2007 zákazník nasadil konkurenční softwarový produkt kvůli využití na evidenci softwaru, hardwaru a veškerého ICT majetku.

číst více

Již více než dvě desetiletí je personálně-poradenská společnost Trenkwalder v Evropě označením pro inovativní personální řešení a spolehlivé partnerství s firmami a zaměstnanci.

číst více

Ve společnosti Futaba Czech, s.r.o. byla veškerá evidence ICT aktiv/majetku vedena v několika „systémech“ a byla tak nejen náročná na vlastní správu

číst více

Fakultní nemocnice na Bulovce se řadí k největším zdravotnickým zařízením v České republice. Jejím prvořadým úkolem je poskytovat diagnostickou a léčebnou péči pacientům.

číst více

SEW-EURODRIVE se svým historickým vývojem vypracoval v oboru automatizace pohonů mezi přední výrobce, s obratem asi 1,8 miliardy €.

číst více

V roce 2007 jsme začali testovat Helpdesk od ALC, protože jsme potřebovali systém pro evidenci požadavků především na IT, ale i na zakládání přístupů pro nové zaměstnance, Office management atd.

číst více

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. potřebovala kvalitní, dobře fungující systém pro evidenci IT prostředků a správu SW licencí na oddělení ICT.

číst více

Zvyšování efektivity administrativních procesů je cestou ke snižování nákladů a tím zvyšování výkonnosti firmy.

číst více

V CRC byl provozován helpdeskový systém, který již neodpovídal požadavkům společnosti.

číst více

Zvyšování efektivity administrativních procesů je cestou ke snižování nákladů a tím zvyšování výkonnosti firmy.

číst více

Zvyšování efektivity administrativních procesů je cestou ke snižování nákladů a tím zvyšování výkonnosti firmy.

číst více

Zvyšování efektivity administrativních procesů je cestou ke snižování nákladů a tím zvyšování výkonnosti firmy.

číst více

Organizace vznikla v podstatě sloučením bývalých samostatných okresních SÚS s různým stupněm vybavenosti a využíváním výpočetní techniky.

číst více

Před sloučením jednotlivých telekomunikačních operátorů měla každá ze společností vlastní systémy na evidenci hardware a software.

číst více

Ruční vedení evidence v databázi Lotus Notes vytvořené pro vlastní potřeby.

číst více

Během krátkého období dokázala společnost Window Holding zvýšit svůj tržní podíl na tuzemském trhu a v současné době je jednou z nejlépe prosperujících okenářských společností v České republice.

číst více

Společnost STORMWARE, s.r.o. potřebuje dobře fungující IT zázemí pro vývoj informačního systému POHODA, a proto hledala vhodný nástroj pro řízení IT oddělení.

číst více

Do roku 2004 nedisponovala společnost PMDP dostatečně výkonným centrálním systémem operativní evidence fyzických prostředků ICT.

číst více

Service Desk se ukázal pro potřeby IT v organizaci jako zásadní a nepostradatelný. Řešení, které ALVAO nabízí ve spojení s Asset Managementem je plně vyhovující a dostačující.

číst více

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO