Seznam novinek v ALVAO 8.0

ALVAO je cloud ready

Při vývoji verze ALVAO 8.0 jsme dokončili transformaci aplikace do tzv. Cloudu, aby mohla být hostována v Internetu a bylo ji možné poskytovat jako službu. Toto ocení nejen naši partneři, ale i celá řada zákazníků, kteří mají servery umístěné v hostingových centrech. Samozřejmě také zákazníci, kteří mají několik poboček.

ALVAO Outlook Add-in

Nový Add-in pro Microsoft Outlook Vám umožní mít důležité informace stále na očích. Kombinuje tak Vaši komunikaci, maily, schůzky a úkoly s informacemi v systému. Nemůže se Vám stát, že řešíte úkol, který už vyřešil někdo jiný. Můžete díky němu provádět nezbytné procesní operace s požadavkem: Předání řešiteli, Schvalování, Předání do jiné služby. Umožňuje také vyhledávání. A to vše bez nutnosti být přímo připojen ve firemní síti, protože Outlook Add-in může komunikovat skrze HTTPS pomocí WebService a Web Portálu.
outlook1

Nový webový portál

Zcela jsme přepracovali webový portál do nové technologie. Standardní vzhled je inspirován novou verzí Microsoft Sharepoint 2013 a Outlook WebApp 2013. Je možné si tvořit vlastní pohledy a filtry. Operátoři a řešitelé mohou se systémem snadno pracovat přes webové rozhraní a používat stejné postupy jako při práci skrze konzolové aplikace.
portal

Nastavení uživatelského rozhraní uloženo v databázi

Nově je nastavení uživatelského rozhraní uloženo v DB, což výrazně usnadňuje používání aplikace na jiném počítači nebo terminálovém serveru. Řada z nastavení se promítá i do webového rozhraní. Také po reinstalaci si uživatel nemusí vše znovu nastavovat.

Podpora práce na cestách

Nová verze ALVAO má zcela nový responzivní vzhled, který se dokáže upravovat podle zařízení, na kterém je zobrazen. Díky tomu podporuje práci na cestách, a to jak z moderních mobilních telefonů, tak z tabletů. To Vám umožní získat přístup k důležitým informacím kdekoliv.
tablet

ALVAO Agent komunikuje skrze Internet

ALVAO Asset Management Agent nově umožňuje práci v autonomním módu a posílá data na server. Díky tomu je možné ALVAO Collector umístit do Internetu a detekovat vzdálené počítače kdekoliv na světě. To ocení i řada zákazníků, kteří mají ALVAO lokálně, ale jejich zaměstnanci často cestují a tráví v lokální síti minimum času.

Při vývoji nové verze ALVAO 8 jsme se také zaměřili na úpravu dialogů a scénářů, které jsou v systému nejpoužívanější. Změny, na které se můžete těšit, se týkají jak „grafických“ prvků (např. aktualizace vzhledu ikon), tak i vylepšení vzhledu e-mailových zpráv a notifikací. Věříme, že tyto úpravy výrazně přispějí k lepšímu dojmu při každodenním používání aplikace.

Nový vzhled SD: Konzole odpovídá známému prostředí MS Outlook

ribbon

Sjednocení dialogů

Původní samostatné dialogy: Poznámka, Událost, Poslat zprávu, Předat řešiteli, Odpovědět, Předat do jiné služby, Vrátit operátorovi jsou nově integrovány do jednoho inteligentního dialogu, který umožňuje změnit chování a usnadňuje tak práci. Např. pokud píšete poznámku, můžete v průběhu jejího psaní rozhodnout, že ji někomu pošlete a tento nový dialog Vám to umožní.
konzole

Zkracování e-mailů v deníku a HTML podpora

Čtení celé historie v deníku jednotlivých požadavků bylo náročné. Nově se u e-mailové zprávy zobrazuje pouze poslední odpověď. Historie komunikace v rámci jednoho e-mailu je skrytá, což výrazně usnadňuje čtení v požadavku. Zároveň je možné otevřít i zdrojovou zprávu v původním HTML formátu.

Také žadatelé ocení nový profesionální vzhled katalogu IT služeb.

SDWA-katalog-it

ALVAO Configuration Management

Nový modul ALVAO Configuration Management umožňuje definovat Vazby mezi objekty v ALVAO Asset Management.
vazby

Vizualizace Vazeb mezi objekty

Díky propojení na MS Visio si můžete vazby pro lepší přehlednost vizualizovat. To Vám pomůže při analyzování dopadu změn a nebo při řešení havárie.
AM-VISIO-Configuration-Management

Certfikace ITIL procesů

Certifikace na ITIL procesy je užitečná nejen pro IT týmy, ale i pro ostatní týmy poskytující služby. Novou verzi ALVAO 8 certifikuje mezinárodní autorita Pink Elephant na 6 nejvíce používaných ITIL procesů:

  • Request Fulfilment (plnění běžných žádostí)
  • Incident Management (řešení každodenních potíží)
  • Problem Management (proaktivní snižování výskytu incidentů a jejich dopadu)
  • Service Asset & Configuration Management (evidence veškerých IT zařízení a SW licencí)
  • Change Management (řízení změn)
  • Service Catalog Management (správa katalogu poskytovaných služeb)

Souběžně s certifikací jsme provedli Self-Assessment testy v dalších procesech:

  • Service Level Management (řízení kvality poskytovaných služeb)
  • Service Portfolio Management (správa portfolia služeb)
  • Knowledge Management (správa znalostí)
  • Financial Management for IT Services (správa financí a zpoplatňování služeb)

Měření SLA/KPI přímo nad požadavky

Nově systém zobrazuje blížící se termíny reakce a dokončení přímo na požadavku v aplikaci. Řešitelé tak snadno vidí, jakou akci je potřeba právě teď provést: první reakce, vyřešit a kdy přesně končí termín plynoucí z SLA. To výrazně pomáhá při orientaci mezi požadavky a správném stanovení pořadí jejich řešení.

Pracovní postupy a schvalování

Výraznou změnou prošly i pracovní postupy a schvalování. Nově je možné schvalování přímo začlenit do pracovního postupu a měnit stavy podle výsledků schvalování. Také je možné od sebe oddělit stav „Vyřešeno“ a „Uzavřeno“. Uživatelé si mohou též nadefinovat, jaké položky v kterých stavech požadavku jsou povinné.

Vizualizace pracovního postupu v Microsoft Visio

Procesní manažery potěší možnost vizualizovat si jednotlivé procesy přímo v produktu Microsoft Visio. To výrazně pomáhá v kontrole vazeb mezi procesními stavy. Výsledný diagram je pak možné použít ve směrnici pro lepší pochopení.

pozadavek_zmena_visio

Dashboard IT oddělení

Měření kvality služeb také podpoří možnost instalace Dashboardu IT oddělení, které může být umístěno na velký monitor viditelný všem operátorům. To výrazně pomůže při sledování blížících se termínů a jejich plnění.

Notifikace o změnách na požadavku

Nově si oprávnění uživatelé mohou objednat zasílání notifikací o změnách na požadavku, což pomáhá při práci na projektech a požadavcích týkajících se většího týmu.

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO