Seznamte se s novinkami v nové verzi ALVAO 10

Žijeme ve světě služeb a náročných zákazníků zvyklých na perfektní servis. Tlak na dodavatele služeb je větší než kdy dřív a nové ALVAO 10 právě vychází, aby servisním týmům pomohlo čelit nelehkým výzvám, které před nimi leží. Zastaralé nejsou jen papírové formuláře, ale i e-maily a zdlouhavá komunikace. Efektivní tým nemarní čas zbytečnou administrativou, ale soustředí se na jádro práce. Firemní procesy prochází digitalizací a automatizací. Rozličná oddělení organizace hledají způsob, jak se vyhrabat z byrokratické záplavy a zprostředkovat interním zákazníkům kvalitní zážitek. Při tom často pokukují po IT oddělení, které je v tomto směru většinou nejdále. I oni chtějí sklízet ovoce dlouholetého rozvoje dodávání služeb a využít best practice v ITSM (ITIL).Dalším zásadním trendem je přechod aplikací do Cloudu a jejich provoz jako SaaS. S tím jde ruku v ruce stále častější potřeba globálního nasazení a s tím také nutnost podpory multijazyčného prostředí a potřeba zvýšení zabezpečení.Pojďme se tedy podívat, jak se tyto potřeby a trendy odrazily v nové verzi ALVAO 10.

Používejte ALVAO pro všechna oddělení

ALVAO je ještě lépe připraveno podpořit řízení non-IT týmů. Díky licenčnímu modelu na žadatele můžete ihned používat ALVAO i pro oddělení marketingu, správy budov nebo kdekoliv jinde. Výbornou zkušenost s nasazením ALVAO mimo IT má například Linet, Sazka, Compass Group (Eurest) či Mondi Štětí.

Využití metodik řízení služeb pro ostatní oddělení společnosti, které je označováno jako Enterprise Service Management (ESM), je zcela přirozeným jevem, který výrazně zefektivňuje fungování každé společnosti, protože sjednocuje kontaktní místa interních oddělení a také katalogy nabízených služeb. Nechte se inspirovat, vyberte jedno oddělení a zkuste jej modernizovat.

Vytvořte podnikové tržiště

Vytvořte celopodnikové tržiště, kde si zaměstnanci mohou objednat nejen telefony a počítače, ale také vizitky nebo pronajmout automobil. Elektronický obchod jsme do ALVAO 10 výrazně vylepšili. Nově nabízí zařízení podle pracovních pozic zaměstnanců nebo dalších volitelných parametrů.

Objednání vizitek

Evidujte majetek celé společnosti

Stále více organizací používá ALVAO pro evidenci veškerého majetku společnosti. To podporuje možnost využívat čtečky čárových kódů k inventarizaci majetku a také zcela unikátní možnost provádět inventuru elektronicky za pomocí webového rozhraní a emailu.

V nové verzi je tato oblast rozšířena o možnost evidovat majetek na zodpovědné osoby i v případech, kdy majetek ve stromu objektů není umístěn přímo pod zodpovědným uživatelem. Už Vás nemusí trápit, jak naložit s tiskárnou na chodbě, za kterou zodpovídá manažer oddělení. Webový portál umožňuje zodpovědným osobám lépe sledovat, jaký majetek jim byl svěřen. Změna je zapracována rovněž do nových předávacích protokolů.

Evidence majetku

Reporty snadno a rychle

Uživatelé oceňují možnost tvorby reportů z ALVAO, pomocí analytických excelů, přímo napojených na databázi, která jim umožňuje si samostatně vytvářet snadno a rychle nové reporty. Tyto analytické excely byly v nové verzi lokalizovány a proto jsou lépe využitelné v mezinárodních společnostech.

Reporty analytické excely

Využijte otevřenou platformu naplno

Nová verze přináší další rozvoj v otevřenosti celé platformy. Díky tomu je dnes možné ALVAO použít na různé agendy v rámci celé organizace. Rovněž je snadnější automatizovat agendy v rámci IT. To otevírá nejen prostor pro váš vlastní vývoj, ale samozřejmě i pro partnerská řešení. Tuto technologii mohou využívat i zákazníci ze SMB a na ALVAO Technology Day budete moci zhlédnout ukázky konkrétních aplikací.

V ALVAO 10 je možné vytvářet automatické akce na základě událostí požadavku, například po vytvoření, úpravě a odstranění události v deníku požadavku. Rovněž umožňuje přidávat vlastní příkazy do hlavní nabídky aplikace WebApp a Service Desk Console nebo skrývat ty standardní. Nová je i podpora složitých schvalovacích schémat, kde lze přidávat vlastní formuláře.

Vlastní otevřená platforma

Vylepšená bezpečnost systému

Poté, co ALVAO prošlo Sarbanes-Oxley (SOX) auditem, realizovali jsme další vylepšení bezpečnosti. Podporujeme nastavení zásad hesel hlídaných přímo skrze ALVAO. WebApp je nově chráněn proti útoku hádáním hesla. Ochranu lze ještě posílit zapnutím CAPTCHA. Také je možné nastavit dobu, za kterou bude uživatel při neaktivitě automaticky odhlášen. Můžete rovněž zakázat vkládání příloh určitého typu, které považujete za rizikové.

Jedinečné řešení pro mezinárodní použití

ALVAO dávno není pouze lokálním nástrojem. I letos nás celosvětový report Gartner Magic Quadrant zmiňuje mezi nástroji ITSM. ALVAO zároveň nachází více a více uplatnění v mezinárodních firmách. Proto jsme se rozhodli posunout standard běžné lokalizace uživatelského prostředí na další úroveň a umožnili jsme zákazníkům lokalizovat vlastní data a to především data týkající se komunikace se žadateli. Můžete například lokalizovat katalog služeb, aby se v různých státech zobrazoval v místním jazyce. Podobně také procesy a workflow, kdy je možné lokalizovat nejen procesní stavy, ale také instrukce pro žadatele i řešitele. Lokalizovat můžete rovněž informace o SLA a oznámení odesílaná žadateli, navíc i vlastní položky v databázi včetně číselníků. Možnosti lokalizace jsme bezprecedentně rozšířili. V tomto směru je Alvao jedinečné v celosvětovém měřítku. Navíc celý systém lokalizace umožňuje snadnou spolupráci s externím překladatelem, který nemusí mít k systému přímý přístup.

Katalog mezinárodní

Unikátní prostředí pro komunikaci a práci s požadavky

Komunikace je při řešení požadavků klíčová. Často uživatelé zasílají barevný text, tabulky a obrázky. To stejné potřebuje tým podpory. Proto jsme v nové verzi vylepšili podporu HTML e-mailů. Odeslané i přijaté e-maily se zobrazují včetně formátování a nově také s obrázky přímo v těle zprávy. Obrázky připojené jako přílohy se zobrazují v náhledu nad zprávou. Vylepšen byl i samotný HTML editor.

Další změna v rozvoji WebApp se týká možnosti provádět hromadné operace nad požadavky, například hromadně předat řešiteli, změnit termín, poslat zprávu nebo vyřešit. To výrazně vylepší možnosti využívat systém i na operátorských pracovištích, kde se zpracovávají velké počty požadavků a přitom nemohou nebo nechtějí používat desktopové aplikace.

Komunikace práce s požadavky

Na vašem názoru záleží

Část vývojové kapacity nové verze jsme garantovali na změny, pro které jste hlasovali v rámci našeho webu. Zde jsou evidovány všechny vaše nápady z workshopů a nápady, které jste zadali přímo na webu. Vaše návrhy jsou pro nás velkou inspirací.

Realizovaných vylepšení je celá řada. Z těch nejzajímavějších uveďme například, že nově mohou operátoři při zápisu nového požadavku vybírat zařízení z přehledného stromu. Uživateli se nyní nabízí pouze zařízení, které má právo vidět nebo majetek, který mu byl svěřený. Nelze vybrat komponenty počítačů a objekty druhu Sestava. Byla vylepšena detekce monitorů. Také přibylo několik vylepšení evidence licencí.

Již dnes můžete hlasovat pro nápady, které mohou být zařazeny do další verze A10.1, jejíž vývojový cyklus byl již zahájen. Můžete tak přímo zasahovat do vývoje produktu. Web pro hlasování: https://app.alvao.cz/servicedesk/. Pokud ještě nemáte heslo, neváhejte se obrátit na support@alvao.cz.

Nápady podpis

Zjednodušená administrace systému

Také administrátoři systému si přijdou na své. V nové verzi se výrazně zlepšila možnost vytváření nových služeb. Služby je možné kopírovat včetně jejich podstromu, tím snadno zkopírujete službu včetně obvyklých pod-služeb týkajících se zadávání incidentů, požadavků a nápadů. Nově je také možné zkopírovat oprávnění a nastavení SLA z jiné služby.

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO