Seznamte se s novinkami v nové verzi ALVAO 8.1

Uběhl další rok a opět Vám představujeme novou verzi systému ALVAO, která přináší celou řadu změn a novinek, z nichž pro vás vybíráme ty nejlepší.

Rychlost!

Rychlost bylo pro nás klíčové slovo uplynulého roku. Nová verze byla testována a laděna na databázi s více než 50.000 počítači a uživateli, s téměř 1.000.000 objekty, 500.000 požadavky, 10.000 licencemi, 5.000 službami. To zcela změnilo náš pohled na rychlost. databáze-crop Došlo k výrazné změně v ALVAO Asset Management. Systém dnes zvládne 1x týdně detekovat a vyhodnotit data z 50k PC. Změnil se nejen systém zpracování detekcí, ale i způsob ukládání dat vedoucí k zeštíhlení databáze, což má vliv na celkovou rychlost systému. Importovací nástroje na synchronizaci dat byly rovněž optimalizovány. Také v ALVAO Service Desk došlo k výraznému zrychlení. Hlavní změnou je zcela nový způsob automatické archivace. Požadavky jsou po několika měsících od uzavření archivovány a nezatěžují běžnou práci. To výrazně zrychlilo obnovování seznamů požadavků. Vyhledávání je nově postaveno na MS SQL Fulltext Search technologii, která podporuje česká slova i skloňování. Díky tomu je násobně rychlejší vyhledávání jak v požadavcích, tak i ve všech záznamech deníků. Bylo optimalizována celá řada dotazů a některé náročné sloupce jsou předpočítané. Optimalizace proběhla i u spouštění aplikací. Nově je možné nastavit systém tak, aby ukládal přílohy mimo databázi. Přílohy obvykle zabírají největší část celé databáze. Toto nastavení může u velkých zákazníků výrazně snížit velikost databáze a náročnost celé aplikace. U menších zákazníků to dokonce umožní provoz na neplacené verzi Microsoft SQL Server Express.

ALVAO Microsoft Outlook Add-in

Aplikace Microsoft Outlook Add-in byla optimalizována tak, aby nezpomalovala práci v Microsoft Outlook. Toto bylo často kritizováno hlavně při práci na pomalých internetových linkách. Přibylo zde také několik nových funkcí. Uživateli se například zobrazují požadavky, kde proběhla komunikace odesílatelem e-mailu, který je označen. Uživatel zároveň vidí i svou historii posledních zobrazených požadavků. To výrazně zpříjemňuje práci v Outlooku s požadavky i e-maily zaslanými mimo požadavek. OAD

Jednotný ALVAO WebApp

Sloučili jsme Asset Management a Service Desk portál do jednoho WebApp. Celý systém ALVAO tak má jednotné webové rozhraní, kde se jednotlivé části aktivují podle licenčního klíče. To zlepšuje dostupnost jednotlivých částí a jednotný design umožňuje snadnější použití pro běžné uživatele. Doplněné jsou i funkce umožňující další zákaznické úpravy a rozšíření WebApp portálu. AMWA-muj-majetek

Co je nového v ALVAO Asset Management

Seznamy objektů nově i v samostatném okně

Zcela nově je možné zobrazit objekty v samostatném okně. Na záložce objekty je možné z kontextové nabídky zobrazit vyfiltrované objekty v samostatném okně a následně s nimi pracovat. To je velmi užitečné, pokud potřebujete zkontrolovat nebo upravit nějaký daný seznam zařízení. Následně se k němu můžete opakovaně vracet, dokud daný pohled neodstraníte. Tento zcela nový dialog také zpříjemní práci na dvou nebo více monitorech. AM-seznamy objektů šipka

Možné propojení s MS SCCM

Novinkou je možnost integrace na Microsoft System Center Configuration Manager. ALVAO Asset Management si pak přebírá informace přímo z Microsoft SCCM. Není nutné instalovat dva agenty nebo cokoliv na PC nastavovat. Všechny způsoby detekce je možné vzájemně kombinovat. MS_detekce Revidován byl i systém detekcí. Nově jsou ruční požadavky na detekce vyhodnocení vyřizovány ihned bez ohledu na časový plán. Není tak potřeba vypínat plán při urgentních situacích.

Inventura majetku pomocí web portálu

Jde o zákaznickou úpravu, která umožní provádět inventuru majetku přes Web App přímo jednotlivými zaměstnanci, kteří mají majetek na starosti. Inventura tedy nově nemusí probíhat pouze přes čtečku čárových kódů, ale je možné použít i tento inovativní způsob. Zaměstnanec označí a případně potvrdí, že stále užívá tento svěřený majetek. Správce majetku pak pouze zkontroluje inventuru v Asset Management Console. To výrazně šetří čas i náklady na provádění inventury.

Plánované úkoly přímo do e-mailu

Nově jsou v ALVAO Asset Management zrušeny Připomínky a nahrazeny plánovanými úkoly. Jde o reporty, které je možné nastavit jako upozornění na jakýkoliv blížící se termín u objektu nebo licence. Tyto reporty mohou být zasílány e-mailem jako souhrnný přehled naplánovaných termínů. To výrazně pomáhá při plánování údržby nebo nákupů. Například si můžete naplánovat, aby vás systém upozornil na blížící se konec záruky u vybraných zařízení, abyste mohli ještě zkontrolovat jejich stav.

Rozšíření Evidence licencí

Nově je možné přidávat vlastní položky na Licence. Například Cenu za maintenance, Zodpovědná osoba za aplikaci apod. Položky lze pak zobrazit v gridech a využít je při filtrování a exportu. Vylepšené jsou také Vazby v Evidenci licencí. Nově je možné snadněji dohledat všechny podkladové licence. Také smlouvy a další dokumenty jsou snáze dostupné.

Větší detail při použití HW/SW Usage Monitoring

Pro zákazníky, kteří mají Monitoring nebo modul HW/SW Usage Monitoring, jsou nově viditelné i Aplikace, které nebyly rozpoznány jako produkty, ale našel je monitoring. Zlepší se tím kontrola využití SW licencí všech rozpoznaných produktů i těch, které nejsou nainstalované.

Vylepšený import hlídá neaktivní účty

Importní nástroje byly nejen urychleny, ale přibyla i nová funkce, zjišťující, zda importovaný uživatel z Microsoft Active Directory je aktivní nebo ne. Po importu uživatelů z Microsoft Active Directory je možné jednoduše najít uživatele, kteří mají v AD zablokovaný účet, což značně šetří čas.

Vylepšené a rozšířené role v systému

Role v systému byly převedeny na klasické skupiny. Nově bude snazší spravovat oprávnění pomocí Microsoft Active Directory. Přidali jsme také zcela novou roli Správce SW profilů. Ten bude moci vytvářet a upravovat softwarové profily, aniž by musel být Administrátorem celého systému.

Co je nového v ALVAO Service Desk

Rozšíření podpory HTML formátování

Započatá podpora HTML formátování postoupila ve verzi 8.1 opět výrazně dál skrze aplikaci. Dnes je možné používat HTML při zakládání nového požadavku přes Service Desk WebApp. Je tak možné zasílat tabulky nebo také vkládat obrázky nebo screenshoty obrazovek. Použitý HTML editor byl vylepšen o další funkce a poskytuje tak lepší komfort při psaní. Také podpisy zpráv je možné mít s HTML formátováním a nastavit si je dle firemních standardů. HTML formátování je nově podpořené i ve vlastních automatických notifikacích, které mají nyní stejný formát jako systémové notifikace. SDWA-novy-pozadavek-screen

Celková revize báze znalostí a aktuality

Báze znalostí prošla podstatnou revizí. Výrazně se zjednodušilo nastavení oprávnění, které je v nové verzi napojené na strom služeb a na role v rámci služeb. Znalostní báze nově podporuje HTML formátování znalostí. Znalosti jsou lépe dostupné uživatelům, protože jsou viditelné přímo v Katalogu služeb a také vedle zadávacího formuláře. Je také možné měřit statistiky přístupu uživatelů k znalostem. Mnohem lépe dostupné jsou aktuální zprávy (viz obrázek výše). SDWA-KB-hledani

ALVAO Active Directory Account Creator

Byl výrazně vylepšen ALVAO Active Directory Account Creator, který automaticky vytváří účty nových zaměstnanců v Active Directory. Nově pracuje jako automatický řešitel v rámci procesu. Zpracovává požadavky a následně je posouvá do dalšího stavu. Výsledek zpracování zapíše do deníku požadavku. Velmi dobře spolupracuje s modulem pro nástup nového zaměstnance. Šetří čas IT techniků a zamezuje chybám při přepisování údajů. AD

Nové role v systému

V ALVAO Service Desk přibyly hned dvě nové role. Role Čtenář umožní prohlížet požadavky bez možnosti s nimi manipulovat. To je velmi užitečné, pokud tým L1 potřebuje vidět požadavky z týmu L2 a obráceně. Také zaměstnanci HR týmu mohou vidět požadavky IT týmu. Je zachovaná možnost poslat k požadavku zprávu nebo do něho vykázat práci. Role Mimořádný řešitel umožní rozdělit řešitele do dvou skupin. Primární řešitelé, kteří se pak nabízí standardně operátorům, a řešitelé, kteří řeší požadavky spíše výjimečně. Mimořádní řešitelé normálně nevidí požadavky v dané službě a vidí je pouze, pokud jim byl požadavek přidělen. Tento model umožní například přehlednější využívání externích expertů.

Historie požadavku je nově rozdělena na Komunikaci a Deník

V detailu požadavku je nově vidět záložka Komunikace. Jde o události z Deníku, v kterých je lidská komunikace. Záložka Komunikace tak v podstatě nahradila deník, protože zobrazuje zásadní události. Všechny změny vlastností, stavů apod. jsou k dohledání v záložce Deník. SD-komunikace-denik

Nový požadavek

Novinkou je také možnost vyhledávat zařízení podle inventárního, evidenčního a sériového čísla. Na záložku obecné lze přidat vlastní položky, což výrazně usnadňuje operátorům zadání požadavků.

Vylepšené schvalování

Dialog umožňuje napsat zprávu schvalovateli. Ten pak zprávu dostane s notifikací o schvalování, což zlepšuje přehlednost a srozumitelnost postupu.

Vyřešit požadavek zpětně

Pokud byl IT tým sledován striktně podle SLA – čas do vyřešení a nemohl požadavky označit za vyřešení na cestě, docházelo ke zhoršování statistik. Nově je možné nastavit, zda řešitelé mohou vyřešit požadavky zpětně a případně jak dlouho. Samozřejmě o zpětném vyřešení je záznam v deníku požadavku. Funkci je také možné použít, pokud dojde k neúmyslnému otevření požadavku.

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO