Software Asset Management v s IT Solutions SK

Zvyšování efektivity administrativních procesů je cestou ke snižování nákladů a tím zvyšování výkonnosti firmy. Jednou z klíčových činností oddělení informačních a telekomunikačních technologií (ICT) je správa softwaru uvnitř společnosti – software asset management (SAM). Zefektivnění uvedených činností vyřešila společnost s IT Solutions SK, spol. s r.o., zavedením profesionálního auditovacího systému ALVAO Asset Management.

Výchozí stav

Oddělení IT používalo pro evidenci hardwaru a softwaru interně vytvořenou aplikaci. Aplikace neobsahovala nástroje pro automatickou detekci hardwaru a softwaru, a proto bylo v rostoucí společnosti čím dál náročnější udržovat aktuální evidenci. Kromě toho struktura evidence a prezentační možnosti aplikace už nevyhovovaly požadavkům a úprava aplikace byla problematická. Technická infrastruktura sítě s IT Solutions SK

  • počet PC: 781
  • počet ostatních zařízení v evidenci: 210
  • počet lokalit: 5
  • počet uživatelů systému: 12

Popis projektu

Cílem řešení byla hlavně náhrada stávající, už nevyhovující aplikace jiným, modernějším systémem, který bude co nejvíce vyhovovat stanoveným požadavkům. Velký důraz se kladl na účinnost nástrojů pro detekci počítačů a jejich použitelnost v podmínkách společnosti. Realizace projektu si vyžádala dva dny implementace samotného systému a zhruba měsíc, během kterého se systém vylaďoval, uživatelé se seznamovali s jeho obsluhou a začali s importem údajů do systému. Po měsíci od implementace už evidence obsahovala většinu údajů o příslušném hardwaru a softwaru a systém byl uvedený do ostrého provozu. Většina detekcí počítačů se vykonává způsobem bez Agenta s využitím aplikace EpCollector. V každé lokalitě je umístěný alespoň jeden EpCollector, který detekuje počítače jen z dané lokality. Vyhodnocení detekcí vykonává samostatný, výhradně pro tento účel nakonfigurovaný EpCollector, který je z výkonnostních důvodů umístěný v téže lokalitě jako databáze systému. Detekce počítačů mimo síť či za firewallem se vykonává spuštěním Agenta, a to buď ručně, nebo z logon skriptu.

Hlavní přínosy řešení

Zavedením Evidence počítačů získalo naše IT oddělení užitečný nástroj, který nám pomáhá udržovat si přehled o námi spravovaném hardwaru a softwaru a odlehčil nám od časově náročného zjišťování údajů o počítačích.

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO