Trenkwalder používá ALVAO v 20ti zemích Evropy

Již více než dvě desetiletí je personálně-poradenská společnost Trenkwalder v Evropě označením pro inovativní personální řešení a spolehlivé partnerství s firmami a zaměstnanci. Dnes spojuje ve 17 zemích na 300 místech 55.000 zaměstnanců s 15.000 zaměstnavateli ze všech hospodářských odvětví. Technickou podporu takovéto společnosti je nutné řešit moderním stylem za pomocí profesionálních nástrojů. V Trenkwalder Solutions zvolili pro tyto účely informační systém ALVAO Service Desk. trenkwalder-logo

Co zákazník řešil a proč?

V Trenkwalder Solutions využívali pro organizaci jednotlivých požadavků a podporu zákazníků interně vyvinutý helpdeskový systém. Tento systém se s růstem firmy stával stále méně vyhovující. Jak rostl počet požadavků, zvětšovali se i nároky na jednotlivé operátory a řešitele a bylo třeba podat zaměstnancům pomocnou ruku v podobě moderního systému s pokročilými funkcemi. Bylo nutné začít přidělovat práva jednotlivým uživatelům podle jejich funkce, sledovat životní cyklus požadavku, předávat požadavky mezi skupinami a tak dále. Protože tyto funkce interní systém neuměl, implemetovali v Trenkwalder Solutions systém ALVAO Service Desk.

Rozsah a popis projektu

ALVAO Service Desk slouží 1800 uživatelům v mnoha státech Evropy. Servisní oddělení a řešitelé požadavků sídlí ve 4 zemích s centrálou ve Slovenské republice. Implementace probíhala ve spolupráci s výrobcem a bylo nutné změnit několik funkcí na míru potřebám společnosti. Některé z těchto doplňujících prací se dokončovali až po nasazení systému neboť bylo potřeba začít používat Service Desk co nejrychleji. „S implementací systému a následnými úpravami jsme byli spokojeni. Výrobce nám velmi pomohl při optimalizaci systému pro naše potřeby,“ říká Pavol Skokan, system engineer ve společnosti Trenkwalder Solutions.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

V Trenkwalder solutions považují za největší kvality a přínosy:

  • Inteligentně navrženou architekturu systému
  • Rozdělení požadavků podle služeb
  • Neomezené možnosti nastavení přístupových práv, kdy každý uživatel vidí nebo mění pouze to co je v jeho kompetenci.
  • Možnost nastavit práva skupinám uživatelů
  • Propojení s Active Directory
  • Pokročilé filtrování požadavků a možnost tvorby vlastních pohledů
  • Stromovou strukturu
  • Dva způsoby přístupu do systému přes klienta i webový portál

Výsledek projektu – Přínos pro zákazníka

„Velkým přínosem pro nás je možnost dohledu nad řešením jednotlivých úkolů. Můžeme kontrolovat jednotlivé země, řešitele i úkoly. Víme kdo má na starosti, který úkol a zda jej stihne vyřešit. Dokážeme určit jak jednotlivé země či pobočky využívají naši podporu a kde vznikají největší problémy. Dokážeme kontrolovat dodavatele i odběratele. Operátor je automaticky upozorněn, pokud některý úkol není řešen včas. Navíc je vše evidováno v historii a kdykoliv je možné zjistit skutečný stav věci. Tvorba katalogu služeb a neustálý dohled nad jejich řešením nám umožňuje udržovat vysokou kvalitu technické podpory ve standardu ISO,“ vysvětluje Pavol Skokan a dodává: „ALVAO Service Desk je pro nás neocenitelný pomocník.“

Jméno a kontaktní údaje referenční osoby zákazníka

Dipl. Ing. Pavol Skokan System Engineer e-mail: p.skokan@trenkwalder.com telefon: 00421 232 292 214

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací

Sledujte společnost ALVAO