Audit podnikového IT

Audit podnikového IT

Vedení společnosti neví, zda IT oddělení funguje správně, či nikoli. Také neví, zda do IT investovat a jak. Jsme schopni vám provést audit IT a jeho fungování v rozsahu, jaký si definujete. Díky tomu získáte jasné podklady pro další rozvoj IT oddělení.

Díky auditům ALVAO jsou naše služby stále kvalitnější

Jakmile lidé dlouho pracují v jedné organizaci a vykonávají podobné činnosti, přestanou vnímat některé věci. Nedokáží se na problémy dívat jinak. Tomu odpovídá i známý příběh s uvařenou žábou. Když hodíte žábu do teplé vody, tak vyskočí. Pokud ji dáte do studené vody, kterou pomalu ohříváte, tak se uvaří.
My to myslíme se zvyšováním kvality vážně. Naši konzultanti i externí experti se oborem řízení služeb zabývají neustále již celou řadu let. Mají praktické zkušenosti a ročně navštěvují desítky firem. Jsou schopni během krátké doby analyzovat situaci a identifikovat problémy.

Časový průběh při pravidelném auditu IT

V ideálním případě změříme kvalitu IT služeb, ještě před zahájením celého projektu implementace ALVAO systémů. Tento průzkum je postavený především na měkkých metrikách týkajících se spokojenosti. Samozřejmě pokud jsou k dispozici i tvrdé metriky, můžeme je využít. Také často provádíme analýzu stávající situace. Průzkumy i analýzy může provést nezávislý externí konzultant. Výsledkem je zpráva a návrh opatření vedoucích ke zlepšení. Zpráva také identifikuje hlavní problémy i s jejich klasifikací ohledně případného dopadu na fungování IT nebo společnosti.

Konzultanti ALVAO mohou provést certifikovaný Audit IT, jehož výsledkem je zpráva a návrh postupu.

Tento průzkum i analýza následně prokážou, jak změnu vnímají všichni zaměstnanci po implementaci. Nejpozději do roka od první analýzy doporučujeme provést nový průzkum. Naši konzultanti také mohou provést certifikovaný Audit IT. Ten je opět ukončen zprávou a návrhem opatření vedoucích ke zlepšení.

Graf: Výsledek dotazníkového šetření (známkování jako ve škole – čím nižší známka, tím lépe)

Pravidelnost zde znamená přehled a možnost rychlé reakce

Díky pravidelným průzkumům i auditům, získáte dlouhodobý přehled o fungování IT ve vaší organizaci. Tyto audity i průzkumy nejsou nákladné, protože naši konzultanti systémy ALVAO výborně znají a v datech identifikují rozpory velmi rychle a efektivně. Audity jsou současně nenahraditelným pomocníkem při vytváření IT strategie. Externí konzultanti znají, jak přesně stejný ukazatel vypadá v jiné organizaci. Dokáží posoudit celou situaci a vidět věci v kontextu okolního světa.

Konzultanti ALVAO nás nasměrovali na další postup

Naši konzultanti s několikaletou praxí v českých i zahraničních IT odděleních u vás provedou audit fungování IT. Získané informace analyzují a porovnají s podobnými společnostmi. Navrhnou nápravná opatření a zpracují do dokumentu. Následně budete moci vybrat navržená řešení a směřovat další rozvoj IT oddělení.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací