Enterprise Service Management (ESM)

Enterprise Service Management (ESM)

Často se v organizaci řeší požadavky týkající se několika servisních oddělení. Příkladem může být příchod nového zaměstnance. V tomto případě je nutné včas a přesně informovat všechna zúčastněná oddělení, aby v okamžiku nástupu tohoto zaměstnance bylo připraveno pracoviště, IT technika, telefony, přístupy do systémů i budov, firemní automobil apod. Tyto a další podobné problémy s organizací práce několika oddělení dokážeme vyřešit zavedením systému ALVAO a prakticky ověřených procesů, které zajistí, aby úkoly byly včas zadány a vyřešeny.

Díky ALVAO máme nyní jednotný a přehledný systém pro všechna oddělení

Každá organizace má svůj hlavní proces, který dosahuje cílů, pro které organizace vznikla. Tento proces generuje zisky nebo dodává služby pro zákazníky apod. Tento hlavní proces je často řízen ERP systémem (SAP, MS Dynamics, Noris atd.). Tento systém je často upravován, protože „hlavní proces“ je tím, co každou organizaci činí jedinečnou a odlišuje ji na trhu. Tyto úpravy jsou velmi nákladné, ale jsou opodstatnitelné. Upravovat tento systém, aby vyhovoval i potřebám „interních“ servisních oddělení, však dle našeho názoru opodstatnitelné není a v některých případech se dokonce jedná i o principiálně nesmyslný záměr.

schema_organizace_b

 

Výsledkem pak je, že ostatní servisní oddělení mají nevhodný systém, který je nepodporuje správně, nebo nemají žádný systém. To samozřejmě snižuje jejich efektivitu a stávají se koulí na noze pro ostatní části firmy.
Přitom dodávání služeb je dnes již normalizované a je možné využít těchto osvědčených postupů a nakoupit systém, který veškeré postupy podpoří a bude výrazně levnější než ERP systém. Navíc všechna interní oddělení sjednotí a nastolí stejná pravidla pro měření kvality jejich služeb.

Způsob objednávání služeb a hlášení závad

Jednotný komunikační kanál pro všechny interní požadavky

Schvalováni

Způsoby schvalování

Používáme ALVAO jako jednotný komunikační kanál pro všechny interní požadavky

Díky ALVAO nastavíme jednotný komunikační kanál na všechny interní požadavky. Každý zaměstnanec pak bude mít jasno, kam se má obrátit, když má jakýkoli požadavek, problém nebo i zlepšovací návrh. Všechny požadavky jsou díky tomu na jednom místě a jsou automaticky rozdělovány na zodpovědné osoby.
Požadavky i žádosti je možné snadno zadávat přes přehledný intranetový portál, který vede zaměstnance k správnému zařazení i vyplnění informací nezbytných pro řešení úkolu.

SDWA-katalog-all

Zadávání požadavků či žádostí přes přehledný intranetový portál

Řešitelé z interních oddělení jsou pak vedeni v jejich správném řešení. K tomu jim pomáhají pracovní postupy, které mají stále na očích jak přímo v systému, tak i v mailech, které jim ALVAO zasílá jako instrukce, které mají právě provést.

SD-conzole-proces

Vedení řešitelů pomocí pracovních postupů

Díky jednotnému systému můžete snadno řídit i procesy, které se týkají více interních oddělení. Jedním z příkladů může být nástup zaměstnance, kde je potřeba, aby celá řada oddělení spolupracovala na tom, aby v den nástupu zaměstnance bylo vše připraveno.
V den nástupu si nový zaměstnanec utváří dojem o tom, jak celá organizace funguje. Jaký pocit si utvoří, když nemá potřebné pracovní pomůcky, počítač, pracoviště a dokonce ani přístupové kódy nebo klíče a na všechno musí čekat někdy i několik týdnů?

Vše je řízeno přehledně a bez zbytečných prostojů díky ALVAO

Navíc tak vznikají prostoje, kdy nový zaměstnanec čeká a nemůže plnohodnotně pracovat. V takových situacích i interní oddělení musí často hledat nákladná provizorní řešení (např. provizorní notebook do doby, než přijde správný počítač). Nemluvě o stresu a operativnímu řízení, do kterého nevyhnutelně upadají.

Nástup zaměstnance
Těmto situacím můžete snadno předejít, pokud budete celý proces řídit. Manažer nebo personální tým zahájí nástup a všechny zúčastněné útvary jsou v čas informovány o tom, co přesně je potřeba připravit. Systém pak celý nástup řídí a v den nástupu je vše připraveno. Firma šetří náklady a nový zaměstnanci mají dojem, že nastoupili do profesionálně řízené organizace.

Při pořízení systému ALVAO jsme byli kvalitně zaškoleni

Naši konzultanti vás provedou celým procesem implementace systému ALVAO a souvisejících metodik do společnosti. Vyškolí vaše zaměstnance a pomohou jim při spuštění systému, který se hladce rozeběhne. Dosáhnete tak souhry mezi servisními odděleními, která společně pracují na různých požadavcích, jež nyní budou řešeny v požadovaných termínech a kvalitě.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací