Kalkulace IT služeb

Kalkulace IT služeb

Vedení společnosti neví, kde mizí IT náklady a nerozumí tomu, jaké služby za tyto náklady obdrží a v jaké kvalitě. Šéf IT oddělení těžko prokazuje, že IT náklady jsou efektivně využívány k poskytování služeb v optimální kvalitě. Tuto situaci dokážeme vyřešit nastolením pravidel poskytování IT služeb a zavedením systémů k jejich měření. Díky tomu získáte grafy a tabulky, které zprůhlední fungování IT, a šéf IT se tak stane seriózním partnerem pro vedení celé společnosti.

Díky ALVAO již nemusím řešit obvyklé komplikace

IT manažer (CIO), finanční ředitel (CFO) nebo i ředitel společnost (CEO) si lámou hlavu s odpověďmi na tyto otázky:

  • Jak stanovit výši IT rozpočtu?
  • Jak řídit optimální čerpání IT rozpočtu?
  • Zda využít služeb outsourcingu?
  • Jak nastavit optimální kvalitu IT služeb?

Všichni společně nechtějí plýtvat penězi a chtějí čerpat IT rozpočet transparentně.

S rozdělováním nákladů si díky ALVAO už nelámu hlavu

Společnosti často IT náklady řeší alokací na jednotlivá oddělení, která je obvykle stanovená jako procento z obratu nebo zisku. Tento způsob však není spravedlivý a nemotivuje k hospodárnému chování. Řešením je stanovit IT služby, které budou srozumitelné pro byznys (např. počítač, notebook, mail, připojení k síti, přístup do ERP systému atd.). Na tyto služby pak navázat všechny náklady a dle skutečné spotřeby je alokovat do společnosti (viz Activity-Based Costing). Toto řešení je ale zase velmi administrativně náročné.

ALVAO mi pomáhá nahlížet na IT náklady transparentně

V této situaci vám dokážeme pomoci zavedením systému pro zprůhlednění IT nákladů, které budou srozumitelné a viditelné všem zaměstnancům i manažerům na portálu společnosti podle jejich rolí a potřeb.

Transparentní pohled na IT náklady

Samozřejmě budeme muset analyzovat váš katalog IT služeb, případně využít ten, který již používáte. Společně najdeme, které služby by měly být účtovány a které nikoli. Využijeme Paretovo pravidlo (80/20) a zaměříme se na IT služby, které rychle zlepší hospodárné chování. Pomůžeme vám zvolit ideální způsob účtování a cenu služby.

AM-console-obecne-pc-ohraniceni

Všechny služby jsou evidované v ALVAO Asset Managementu

Využijeme jednak systém ALVAO Asset Management, který doplníme o položky typu IT služba, které se budou účtovat. Z dalšího našeho produktu ALVAO Service Desk jsme schopni čerpat informace o provedených úkonech a splněných požadavcích. Můžeme také zavést systém docházky a usnadnit tak vykazování práce ALVAO Attendance, díky kterému můžete účtovat skutečně odvedenou práci.

Rozdělení nákladů za IT služby podle oddělení

Hlavní částí systému však bude finanční nadstavba, která bude zobrazovat IT náklady jak za celou společnost, tak za jednotlivé divize a oddělení až na úroveň jednotlivých zaměstnanců. Tyto informace jsou ukazovány především v trendových grafech, aby bylo snadné zjistit, zda náklady klesají nebo rostou.

Rozpad IT nákladů

Začne fungovat tržní samoregulace. Služby budou čerpány uvážlivě. Dojde k vracení nepotřebného majetku, který dříve nikoho netrápil, protože byl „odepsaný“. IT služby se začnou zlepšovat. Narovná se totiž vztah zákazník – dodavatel, tzn. „když za něco platím, tak požaduji kvalitu“.

Díky tomu zprůhledníte náklady IT oddělení, jako by to byla samostatná dceřiná společnost. Každé oddělení tak bude přesně vědět, co pro ně IT dělá a kolik je to stojí. Budou moci přímo ovlivňovat tyto náklady a to je bude motivovat k hospodárnému chování.

Při pořízení systému ALVAO jsme byli kvalitně zaškoleni

Naši konzultanti s několikaletou praxí z IT oddělení vás provedou celým procesem implementace procesů a systému ALVAO do společnosti. Vyškolí vaše zaměstnance a pomohou jim při zavádění systému do provozu, který se tak hladce rozeběhne. Následně budete schopni transparentně alokovat veškeré IT náklady na úrovni zaměstnanců, oddělení, divizí a v případě zájmu je i interně fakturovat.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací