ALVAO Attendance

ALVAO Service Desk je možné rozšířit o modul ALVAO Attendance, který vám umožní snadno zaznamenávat docházku pomocí integrace jak do konzole Service Desku, tak i do portálu. Následně pak inteligentně navrhuje čas strávený na jednotlivých úkolech a požadavcích. Díky tomuto modulu pak zjistíte přesně na minuty, kolik jste kterému úkolu věnovali času, souhrnně i průběžně, což vám umožní v budoucnu lépe rozhodovat o tom, zda podobné úkoly realizovat a zda je realizovat interně nebo externě.

Tento systém je revoluční ve způsobu automatizování vykazování práce. Všechny ostatní systémy jsou na vykazování práce náročné a proto informace, které následně poskytují, jsou nakolik nepřesné, že se z nich špatně tvoří závěry. Také vykazování, které chcete následně použít pro fakturaci nebo vnitro-fakturaci, je zkreslené a nehodnověrné. Zákazník pak tyto výkazy rozporuje anebo výkazy neobsahují veškerou vaši práci a vy přicházíte o zisk.

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací