ALVAO Satisfaction Feedback

Modul Satisfaction Feedback slouží řešiteli k získání zpětné vazby od žadatelů, kteří mohou v dotazníku ke každému požadavku vyplnit, jak jsou spokojeni s řešením jejich problému. Dotazník je žadateli přístupný po celou dobu řešení požadavku a lze jej vyplnit opakovaně, před i po uzavření požadavku. Systém umožňuje vytvořit si vlastní dotazník. Spokojenost s řešením požadavků lze analyzovat v sešitu MS Excel, čímž získáte cenná data o kvalitě zpracování a řešení požadavků.

dotaznik-spokojenosti-webapp

Dotazník spokojenosti – webová aplikace

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací