Oborová řešení

Služby

Společnosti, jejichž hlavní předmět podnikání je orientovaný na služby, vyžadují především velmi spolehlivé a zákaznicky zaměřené informační systémy a technologie. V takových společnostech pracuje IT tým jako poskytovatel IT služeb. Informační systémy ALVAO pomáhají řídit dodávání IT služeb podle osvědčených světových standardů, měřit jejich kvalitu i náklady. Díky tomu bude IT tým sladěný s chováním celé organizace.

Průmysl a výroba

Průmyslové a výrobní podniky čelí silnému konkurenčnímu tlaku. Pokud chtějí uspět, musí neustále inovovat své produkty a technologie a hledat cesty, jak optimalizovat provoz a zvyšovat efektivitu. Jedním z nástrojů, jak toho docílit, jsou informační technologie. Informační systémy ALVAO pomáhají řídit efektivně IT provoz i nové IT projekty a předcházet výpadkům.

Zdravotnictví

Zdravotnictví se stává stále komplexnější disciplínou, kde informační technologie hrají významnou úlohu. Většina pracovišť je dnes vybavena moderními technologiemi, které jsou potřebné pro provádění zdravotních zákroků. Výpadky těchto technologií komplikují práci lékařům i sestrám a mohou negativně ovlivňovat zdraví nebo životy pacientů. Předcházení výpadkům nebo jejich řešení již v raném stádiu je pro zdravotnická zařízení zásadní disciplínou. Informační systémy ALVAO pomáhají správně rozhodovat na základě priorit a co nejefektivněji organizovat práci servisních týmů.

Veřejná správa a samospráva

Úřady musí pružně reagovat na neustálé změny, jejich chod musí být transparentní, zákonné termíny dodržovány, každý dokument dohledatelný a to bez informačních technologií není možné zvládnout. Výpadky těchto technologií komplikují práci úředníkům i zastupitelům a mohou vyvolat negativní reakce občanů. Informační systémy ALVAO pomáhají efektivně organizovat práci servisních týmů a předcházet výpadkům.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací