Podpora a služby

Podpora a služby

Naši konzultanti a specialisté poskytují kompletní portfolio služeb spojených s nasazením, provozem a údržbou systému ALVAO a také s řízením podnikového IT.

1. Implementace systému

Chápeme, že nasazení systému je velmi důležitá fáze. Soustředíme se na kvalitní implementaci a zapojení celého týmu současně s rychlými viditelnými výstupy. Používáme nejmodernější agilní metody i pro řízení projektu implementace. Doporučujeme nevytvářet složité analytické dokumenty, ale všechny výstupy z workshopů ihned nastavit do systému, aby je zákazník mohl okamžitě používat a ověřil jejich správnost. Toto se týká jak katalogu služeb, SLA i Procesů. Díky tomu se také zrychlí návratnost celého projektu (viz graf).

2. Řízení IT podle světových standardů

Naši konzultanti mají praxi s řízením IT nejen v českých, ale také v zahraničních i mezinárodních společnostech. Jsou také certifikovanými profesionály na metodiku ITIL a mají praktické zkušenosti s její zaváděním v rámci IT týmů. Jejich praktické zkušenosti můžete využít jak během realizace projektu, tak i v rámci ostrého provozu.

3. Konzultace a školení produktu

Naši odborníci poskytují konzultační služby spojené s technickou stránkou produktu ALVAO a konzultační služby týkající se oblasti řešení Service Desku, Asset Managementu v návaznosti na firemní IT procesy a postupy. Využíváme ověřených školících osnov a školení je možné zakončit také zkouškou prokazující získané znalosti.

4. Integrace s dalšími podnikovými informačními systémy

Mimo řadu standartních napojení poskytují naši specialisti ALVAO služby spojené s integrací systému ALVAO s dalšími podnikovými systémy jako jsou ekonomické informační systémy (ERP), personální informační systémy apod. Jsou také připraveni migrovat data ze starších systémů do ALVAO.

5. Údržba knihovny softwarových vzorů

Naši licenční specialisti pravidelně aktualizují knihovnu softwarových vzorů. Našim zákazníkům poskytujeme službu, kdy rozpoznáme veškerý nový software a zákazník si tak nemusí vytvářet žádné vzory sám.

6. Řízený upgrade systému

Naši specialisté vás rádi provedou bezpečným upgradem systému, kdy se systém nejprve rozběhne v testovacím prostředí. Vyškolí se novinky v systému, a pokud je to potřeba, systém se donastaví. Až následně je systém převeden do ostrého provozu, čímž se minimalizují možné dopady na ostrý provoz.

7. Nasazení do dalších oddělení

Naši konzultanti mají také zkušenosti s provozem systému mimo IT, například v týmech, které mají na starost: vozový park, budovy, marketing, personalistiku apod. Mohou vám pomoci v rozšíření systému do těchto oblastí.

8. Technická podpora

Naši specialisté jsou připraveni odpovědět na Vaše technické dotazy a řešit vaše technické problémy související s produkty ALVAO. Můžete si zvolit z několika úrovní kvality technické podpory (SLA).

e-mail: support@alvao.cz
telefon: +420 561 110 123
telefon SK: +421 233 888 254

 

Uživatelská dokumentace ALVAO produktů >>

Sekce pro registrované zákazníky >>

Instalační balíčky ke stažení >>

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací