Proaktivní řízení podnikového IT

Proaktivní řízení podnikového IT

IT manažeři jsou zahlceni údržbou a technologickými změnami, takže jim nezbývá čas na plánování a provádění proaktivních opatření. Často také nemají ani potřebné informace, které by jim pomohly identifikovat časté problémy. IT tým pak plní roli „hasiče požárů“, nikoli spolehlivého dodavatele. Dokážeme tuto situaci vyřešit nastolením pravidel řešení IT problémů a zavedením systémů k jejich měření. Díky tomu získáte informace nutné pro rozhodnutí o potřebných opatřeních a vaše IT oddělení se začne měnit z reaktivního na proaktivní.

Systém ALVAO mi pomáhá udržet IT oddělení proaktivní

Celý tento problém má obvykle počátky už v chápání IT a v tom, jak IT specialisté chápou svoji roli. Řada z nich si často myslí, že právě to, že jsou celý den na telefonu a připraveni řešit dotazy uživatelů, je jejich přidaná hodnota pro společnost.
Uživatelé volají přímo technikům, kteří jim pomohli minule. Špičkoví specialisté pak řeší banální problémy namísto toho, aby se věnovali koncepčnímu rozvoji. Ti pak obvykle ztrácí nervy a kvalita podpory klesá. IT je pak vnímáno jako oddělení, které je nedobytně schováno za zavřenými dveřmi a jehož zaměstnanci nikdy nejsou tam, kde je člověk nevíce potřebuje. Pokud člověk něco potřebuje, aby se musel doslova doprošovat o jakoukoli službu.

Díky ALVAO už nemusím řešit obvyklé komplikace

IT je nedokumentované a jeho výstupy jsou nepředvídatelné. Rozvojové projekty stojí nebo nejsou dokončeny včas, což má vážné dopady na celou organizaci a její konkurenceschopnost. Vedení společnosti je s fungováním IT velmi nespokojené.

Pomocí ALVAO rozdělujeme práci efektivně

Z popisu situace je jasné, že změna, kterou je potřeba učinit, je především o změně osobního přístupu IT zaměstnanců a o přechodu do proaktivního režimu. Umožnit zaměstnancům pomocí nástrojů a pravidel, aby si mohli lépe organizovat práci a snadno si ji předávat.

Způsob objednávání služeb a hlášení závad

Provedeme technickou a procesní analýzu před nasazením, a to včetně návrhu vhodné konfigurace systému dle vašich potřeb. Definujeme centrální místo pro sběr požadavků, ať už intranetový portál, e-mail nebo telefon. Vše záleží na komfortu, jaký chce vaše společnost poskytnout uživatelům.
Nasazením systému ALVAO vše zvládnete zcela snadno. Systémy u vás nainstalujeme a nakonfigurujeme podle vašich potřeb. Společně nastavíme, kdo za co odpovídá, a požadavky pak budou zcela automaticky chodit správným osobám. Systém si všichni rychle osvojí, neboť jeho ovládání je velmi podobné práci s e-maily.
Ideální situace dosáhneme, když určíme zodpovědné osoby, které zodpovídají za distribuci požadavků v týmu. Za to, že žádný požadavek neleží bez řešitele, bez reakce, bez včasného vyřešení. Obvykle to bývají Operátoři. Zodpovědné osoby podrobně zaškolíme do administrace a používání systémů v souladu s navrženými metodikami.

SD-conzole-zakladni

Práce s požadavky v systému ALVAO

Díky systému ALVAO pak budete schopni vidět, kdo přesně řeší který úkol a jakým způsobem. Dojde ke zlepšení spolupráce v celém IT týmu. Díky tomu můžete plně delegovat pravomoci ohledně podpory provozu na určené kolegy v týmu bez obav, že dojde k nějaké katastrofě a že se vše vymkne kontrole.

AM-console-obecne-pc

Evidence veškerých IT zařízení s ALVAO Asset Management

Pokud současně zavedeme i systém ALVAO Asset Management na evidenci veškerých IT zařízení a licencí, budou mít IT specialisté při řešení každodenních událostí kompletní informace o žadatelích i jejich HW a SW vybavení. Budou se moci snadno připojit k problémovému zařízení. Díky tomu budou moci všechny požadavky řešit efektivně.
Více o těchto řešeních najdete zde:

Pomůžeme vám se správným a rychlým zaběhnutím systémů, metodicky vás povedeme ke správnému zadávání dat. Provedeme akceptační testování a předáme vám systémy do rutinního provozu. Po dohodnuté době zkontrolujeme správné používání systémů, pomůžeme vám s vyhodnocením výsledků a navrhneme nápravná opatření. Projekt je řízen projektovým manažerem dle metodik vycházejících z PMBOK/PRINCE2.
Po nasazení ALVAO začnou každodenní záležitosti fungovat zcela samostatně a budou řízeny pomocí pravidel nastavených v ALVAO. Pokud dojde ke stížnosti na kvalitu práce IT, snadno zjistíte, zda je problém na straně IT týmu, nebo na straně žadatelů v jejich nesoučinnosti při řešení. Přestanete se věnovat hašení požárů a budete schopni a analyzovat, co se stalo, a předpovídat, co se stane. Budete se moci věnovat rozvojovým projektům, které neustále zvyšují kvalitu IT služeb, a ostatní manažeři ve společnosti vás budou respektovat.

Při pořízení systému ALVAO jsme byli kvalitně zaškoleni

Naši konzultanti s několikaletou praxí v českých i zahraničních IT odděleních vás provedou celým procesem implementace procesů a systému ALVAO do společnosti. Vyškolí vaše zaměstnance a pomohou jim při zavádění systému do provozu, který se tak hladce rozeběhne. Následně s vámi provedou analýzu požadavků, najdou nejčastější problémy a navrhnou nápravná opatření. Vy pak budete moci ihned sledovat účinky a zlepšení v reálné praxi.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací