Průmysl a výroba

Průmysl a výroba

Průmyslové a výrobní podniky čelí silnému konkurenčnímu tlaku. Pokud chtějí uspět, musí neustále inovovat své produkty a technologie a hledat cesty, jak optimalizovat provoz a zvyšovat efektivitu. Jedním z nástrojů, jak toho docílit, jsou informační technologie. Informační systémy ALVAO pomáhají řídit efektivně IT provoz i nové IT projekty a předcházet výpadkům.

Informační systémy pro řízení IT v průmyslové výrobě

Informační systémy ALVAO poskytují průmyslovým podnikům ucelené řešení pro řízení IT, ale i dalších podpůrných týmů organizace. Informační systémy ALVAO splňují nejnovější světové požadavky a jsou ověřeny světovými experty. Mohou jej využívat veškeré průmyslové a výrobní společnosti, například:

 • strojírenský průmysl a výroba
 • automobilový průmysl
 • slévárenství a zpracovatelská výroba
 • výroba stavebních materiálů
 • výroba elektroniky
 • zemědělská výroba
 • potravinářská výroba a průmysl
 • výroba nápojů
 • chemický průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • plastikářství a tlakové lití

Proaktivní řízení podnikového IT

IT manažeři by neměli být zahlceni údržbou a technologickými změnami a měli by se věnovat plánování a provádění proaktivních opatření. Potřebují informace, které by jim pomohly identifikovat časté problémy. Proto je možné informační systémy ALVAO integrovat na monitorovací systémy, které upozorňují na možné výpadky ještě dříve, než k výpadku dojde. Tím výrazně napomáhají zvýšit celkovou spolehlivost informačních technologií a IT oddělení se začne měnit z reaktivního na proaktivní.

Více v článku: Proaktivní řízení podnikového IT

Enterprise Service Management (ESM)

Často se v podniku řeší požadavky týkající se několika servisních oddělení. Příkladem může být příchod nového zaměstnance. V tomto případě je nutné včas a přesně informovat všechna zúčastněná oddělení, aby v okamžiku nástupu tohoto zaměstnance bylo připraveno pracoviště, ochranné pomůcky, IT technika, telefony, přístupy do systémů i budov, firemní automobil apod. Tyto a další podobné problémy s organizací práce několika oddělení dokážeme vyřešit zavedením systému ALVAO a prakticky ověřených procesů, které zajistí, aby úkoly byly včas zadány a vyřešeny.

Více v článku: Enterprise Service Management (ESM)

Efektivní modernizace s jedním systémem

Informační systémy ALVAO jsou vzájemně prointegrovány a umožňují snadné napojení i na dalších systémy používané v průmyslové výrobě. Díky tomu je snadné jejich nasazení i používání. Systémy jsou prověřené z řady projektů ve výrobních a průmyslových podnicích různých velikostí.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací