Řešení

Poskytování IT služeb podle ITIL (ITSM)

Moderní organizace řídí svoje IT oddělení podle osvědčených světových standardů ITIL. Využíváním těchto standardů se jednak velmi efektivně řídí chod IT oddělení a současně se předchází incidentům. Jsme připraveni vám pomoci s touto změnou a vybrat, které procesy ITIL a v jakém rozsahu byste měli implementovat, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

Proaktivní řízení podnikového IT

IT manažeři jsou zahlceni údržbou a technologickými změnami, takže jim nezbývá čas na plánování a provádění proaktivních opatření. Často také nemají ani potřebné informace, které by jim pomohly identifikovat časté problémy. IT tým pak plní roli „hasiče požárů“, nikoli spolehlivého dodavatele. Dokážeme tuto situaci vyřešit nastolením pravidel řešení IT problémů a zavedením systémů k jejich měření. Díky tomu získáte informace nutné pro rozhodnutí o potřebných opatřeních a vaše IT oddělení se začne měnit z reaktivního na proaktivní.

Enterprise Service Management (ESM)

Často se v organizaci řeší požadavky týkající se několika servisních oddělení. Příkladem může být příchod nového zaměstnance. V tomto případě je nutné včas a přesně informovat všechna zúčastněná oddělení, aby v okamžiku nástupu tohoto zaměstnance bylo připraveno pracoviště, IT technika, telefony, přístupy do systémů i budov, firemní automobil apod. Tyto a další podobné problémy s organizací práce několika oddělení dokážeme vyřešit zavedením systému ALVAO a prakticky ověřených procesů, které zajistí, aby úkoly byly včas zadány a vyřešeny.

Kalkulace IT služeb

Vedení společnosti neví, kde mizí IT náklady a nerozumí tomu, jaké služby za tyto náklady obdrží a v jaké kvalitě. Šéf IT oddělení těžko prokazuje, že IT náklady jsou efektivně využívány k poskytování služeb v optimální kvalitě. Se systémem ALVAO jednoduše nastavíte pravidla poskytování IT služeb a zavedete systémy k jejich měření. Získáte grafy a tabulky, které zprůhlední fungování IT, a šéf IT se tak stane seriózním partnerem pro vedení celé společnosti.

Správa hardwarového vybavení

V dnešní dynamické době je velmi obtížné udržovat přehled o majetku podniku vždy aktuální. Následkem nepřesností v evidenci majetku dochází zbytečně k opakovaným nákupům nebo dokonce k mizení majetku. Tento problém dokážeme vyřešit zavedením systému ALVAO a v praxi ověřených procesů správy hardwarových aktiv, která vám zajistí aktuální informace pro rozhodování o nákupu nových zařízení.

Správa softwarových licencí – SAM

Instalace softwaru je dnes velmi jednoduchá. Vzhledem k této skutečnosti je jen velmi málo společností, které jsou schopny určit, kolik a jaké softwarové licence jim přebývají nebo chybí. Bez těchto informací však nejsou schopny správně nakupovat nebo zvolit správný licenční program. Se systémem ALVAO zavedete do praxe ověřené procesy správy softwarových licencí, které vám zajistí neustále aktuální informace pro rozhodování o nákupu nových licencí.

Kybernetická bezpečnost

Nejen státní organizace, zpravodajské servery, bankovní a finanční instituce, stránky telekomunikačních operátorů jsou cílem kybernetických útoků. IT každé organizace musí řešit otázky týkající se bezpečnosti a zachování kontinuity. Pomůžeme Vám nastavením pravidel pro předcházení bezpečnostním incidentům i pravidel pro řešení těchto incidentů. Umožníme definovat kritické systémy a infrastrukturu. Díky tomu získáte systém integrovaný na ostatní části IT a snadno dostupné informace nutné pro rozhodování v oblasti bezpečnosti.

Audit podnikového IT

Vedení společnosti neví, zda IT oddělení funguje správně, či nikoli. Také neví, zda do IT investovat a jak. Jsme schopni vám provést audit IT a jeho fungování v rozsahu, jaký si definujete. Díky tomu získáte jasné podklady pro další rozvoj IT oddělení.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací