Systém ALVAO Service Desk můžete snadno rozšířit o modul ALVAO Employee Management pro univerzální formuláře a workflow podporující procesy personálních změn nástupu a výstupu zaměstnanců.

Po zadání požadavku vznikne hlavní požadavek a několik podpožadavků, podle toho jak je formulář vyplněn. Následně je vidět, jak se požadavky řeší a zda jsou již vyřešeny.