Správa softwarových licencí – SAM

Správa softwarových licencí – SAM

Instalace softwaru je dnes velmi jednoduchá. Vzhledem k této skutečnosti je jen velmi málo společností, které jsou schopny určit, kolik a jaké softwarové licence jim přebývají nebo chybí. Bez těchto informací však nejsou schopny správně nakupovat nebo zvolit správný licenční program. Tento problém dokážeme vyřešit zavedením systému ALVAO a prakticky ověřených procesů správy softwarových licencí, které vám zajistí neustále aktuální informace pro rozhodování o nákupu nových licencí.

Bez správy softwarových licencí se dnes už neobejdu

IT specialisté v podstatě každodenně potřebují přesné informace o tom, kdo jim volá, jaké zařízení má, zda je v záruce, kde přesně volající pracuje a ještě celou řadu dalších technických informací týkajících se HW & SW a síťového připojení. Stejně tak při nákupech nebo plánování jsou přesné informace pro správné rozhodování zcela nezbytné.

Díky ALVAO už nemusím řešit obvyklé komplikace

Je celá řada situací, při kterých společnost potřebuje přesnou informaci o stavu SW licencí. Jsou to situace, kdy dojde k udání ze strany zaměstnance nebo konkurence. Na toto udání pak reaguje policie. Také může jít o iniciativu Business Software Alliance nebo přímo některého z výrobců SW, kteří dnes již často dávají do svých smluv požadavek na prokázání licenční čistoty.

BSA dopis

V těchto případech, pak společnost velmi těžko tyto informace dává dohromady. Informace v ERP systému jsou často neúplné nebo dokonce zcela nepoužitelné. ERP systém není pro evidenci licencí určený. Účetní personál obvykle nemá o licencování a evidování licencí dostatek znalostí. Nejsou uváděny správné počty kusů ani jazykové verze. Také se často zaměňují různé verze a upgrady. Výsledkem pak je náročná nárazová práce, kdy je potřeba dohledat doklady a celou situaci zmapovat. Zároveň je třeba zjistit skutečnou situaci ve firemní síti na firemní PC. To vše zvládnout v krátkém časovém horizontu, kdy hrozí společnosti finanční nebo trestně právní postihy, je velmi náročné nebo dokonce nemožné. Také pravidelné provádění inventury nehmotného majetku je často nemožné a provádí se pouze administrativně bez ohledu na reálnou skutečnost.

Správu SW licencí za mě řeší ALVAO automaticky

Systém ALVAO Asset Management komplexně pomáhá významným společnostem s evidencí nakoupených SW licencí a je dnes dostupný i pro střední a menší společnosti.
Také skutečný stav na síti systém ALVAO zjistí zcela automaticky pomocí unikátní bezagentové technologie, přičemž v obtížně dostupných místech je možné použít i agenty na počítačích. Bezagentová detekce je funkčností, kterou naše řešení vyniká. Na rozdíl od běžného přístupu, kdy musíte na koncové počítače instalovat agenty a hlídat jejich verze, je ALVAO schopno detekovat počítače pomocí administračního rozhraní Windows. To výrazně zrychlí implementaci i údržbu systému.

Systém je skrze inventární čísla provázaný s ERP nebo účetním systémem společnosti. Tím je zajištěna jednotnost údajů v účetním i IT útvaru. Zároveň jsme schopni zjednodušit účetním práci tím, že nemusí evidovat každou licenci samostatně, ale toto rozdělení se snadno provede až na úrovni IT útvaru v ALVAO.

Konzultanti ALVAO nás navedli na normované procesy pro fungování správy SW licencí

Naši konzultanti vás v rámci nasazení povedou k zavedení procesů týkající se žádostí o nový SW nebo nákup licence a instalace nebo odninstalace (dle normy ISO 19770 nebo dle ITIL). Vytvoří s vámi směrnice, kterými definujete pravidla a povinnosti, jako např. že v okamžiku přesunutí licence na jiný počítač musí být software odinstalován z původního počítače. Díky zavedení těchto procesů a jejich řízení pomocí ALVAO Service Desku získáte přehled o SW dlouhodobě pod kontrolu. Všechny žádosti pak budete mít zdokumentované, a to včetně schvalování. Také informace o skutečném stavu budou aktuální a dostupné.

AM-console-licence-vs-instalace

Přehled licencí a instalací

ALVAO znamená moderní přístup k provádění SW auditu

ALVAO je systém, který podporuje nejen dříve obvyklou situaci, kdy na lokálních stanicích neměli uživatelé žádná práva, ale také moderní přístup, kdy někteří uživatelé mají administrátorská práva, ať už z důvodu pracovních nebo z důvodů, kdy mají notebooky a využívají je i k soukromým účelům. Starý model vyžadoval, aby IT specialisté měli dobrý přehled o všech instalacích, a veškerá zodpovědnost pak byla na nich. Nově se však nevyhnutelně tato zodpovědnost přenáší na koncové uživatele a ti jsou stále více zapojeni do procesu SW auditu. Tuto situaci ALVAO řeší pomocí webových portálů, kde každý zaměstnanec vidí výsledky SW audit na jemu svěřeném počítači (nebo počítačích). Stejně tak i manažeři vidí výsledky SW auditu u sebe i u všech svých podřízených.

AMWA-muj-majetek

Přehled svěřeného majetku a softwaru včetně licencí

Využíváme automatický softwarový audit a také autonomní technologii SAM manažera

Příjemně vás překvapí i plná automatizace procesu SW auditu a podpora podnikového SAM manažera pomocí modulu ALVAO Software Asset Management Assistant. Tato technologie pracuje plně automaticky a nezávisle na lidském zásahu. Kontroluje všechny počítače ve společnosti, a pokud najde problém, zajistí jeho nápravu. Automaticky přiděluje licence aktualizuje knihovnu a upozorňuje zaměstnance na porušení směrnic. Díky této autonomní inteligenci se SAM manažer nemusí o nic starat a výsledky SW auditu jsou pravidelně k dispozici.

Report SAM manažera-final1

Report autonomního SAM manažera připravený k tisku

Pokud již máte otázku legálnosti vyřešenou, můžete s ALVAO postoupit na další úroveň a začít sledovat tzv. „schválený“ SW. Myšleno SW, který prošel Release Managementem (podle ITIL) a může se ve společnosti používat či nikoliv, a to bez ohledu na to, zda jde o komerční software nebo freeware. Tyto situace řeší funkce softwarových profilů, kde každý počítač může mít profil např. podle toho, k čemu je počítač určen: CAD, DTP, Obchod (CRM), Manažerský apod. Profily je možné vzájemně vnořovat. V profilu pak definujete, který SW je nutný, který je povolený a který zakázaný.

Chceme šetřit vás čas a uvědomujeme si, že v oblasti provádění SW auditů je velikost a kvalita knihovny SW vzorů klíčovou sužbou, která je dodávána v rámci produktu. Systém ALVAO disponuje díky plné automatizaci jednou z největších knihoven SW vzorů na českém trhu a také knihovnou s nejrychlejší frekvencí aktualizace.

ALVAO splňuje požadavky Usnesení vlády České republiky č. 624/2001

ALVAO je vyvíjeno s ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 624/2001, které určuje povinnosti pro orgány státní správy a jimi řízené organizace a pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů. Umožňuje evidovat nejen licence, ale také instalace, a tisknout odpovídající protokoly. Díky tomu budete mít zajištěn soulad s požadavky zmíněného usnesení vlády a navíc budete mít neustále aktuální informace pro rozhodování o nákupu nových licencí.

Při pořízení systému ALVAO jsme byli kvalitně zaškoleni

Naši konzultanti vás provedou celým procesem implementace systému ALVAO a souvisejících metodik do společnosti. Vyškolí vaše zaměstnance a pomohou jim při první inventuře softwarových licencí již s využitím nového systému. Docílíte tak dokonalého přehledu o jejich stavu v celé vaší organizaci a všech pobočkách. Umožní vám také identifikovat využívané a nevyužívané softwarové licence.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací