ALVAO Configuration Management

Modul ALVAO Configuration Management umožňuje definovat Vazby mezi objekty v ALVAO Asset Management. Tato funkcionalita vám pomůže lépe evidovat závislosti jednotlivých technických prvků a také jejich vazby na technické služby a následně i na služby, které poskytujete do celé organizace. Díky tomu můžete lépe plánovat změny a analyzovat dopady při haváriích.

Asset Management - portál

Asset Management portál pro uživatele, který zde vidí svěřený majetek

Díky propojení na Microsoft Visio, si můžete vazby vizualizovat pro lepší přehlednost. To vám pomůže při analyzování dopadu změn a nebo při řešení havárie.

Podobné články

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací