Veřejná správa a samospráva

Veřejná správa a samospráva

Úřady musí pružně reagovat na neustálé změny, jejich chod musí být transparentní, zákonné termíny dodržovány, každý dokument dohledatelný a to bez informačních technologií není možné zvládnout. Výpadky těchto technologií komplikují práci úředníkům i zastupitelům a mohou vyvolat negativní reakce občanů. Informační systémy ALVAO pomáhají správně rozhodovat na základě priorit a efektivně organizovat práci servisních týmů a předcházet výpadkům.

Informační systémy pro řízení IT ve státní správě

Informační systémy ALVAO poskytují státním institucím ucelené řešení pro řízení IT, ale i dalších podpůrných týmů organizace bez ohledu na to, o jaké zařízení se jedná. Informační systémy ALVAO splňují vysoké požadavky, které na ně kladou instituce státní správy. Mohou je využívat veškeré orgány státní správy a samosprávy, například:

 • vláda
 • ministerstva
 • krajské úřady
 • městské a obecní úřady
 • pracovní úřady
 • finanční úřady
 • živnostenské úřady
 • katastrální úřady
 • stavební úřady
 • matriční úřady
 • hygienické úřady
 • soudy
 • správy sociálního zabezpečení

Pružná reakce na neustálé změny

Kvůli měnící se legislativě jsou úřady nuceny pružně reagovat na požadované změny a dodržovat stanovené termíny, každý dokument musí být dohledatelný a to má výrazný vliv i na řízení IT. Je nutné řídit všechny IT požadavky na opravy i na nákup nových IT zařízení. Také IT projekty musí být efektivně řízeny, aby se úřad mohl stále inovovat. Informační systémy ALVAO podporují standardy a podporují práci podle pracovních postupů daných potřebami státní správy. Tyto standardy je možné snadno aktualizovat a inovovat.

Více v článku: Proaktivní řízení podnikového IT

Požadavky Usnesení vlády České republiky č. 624/2001

Informační systémy ALVAO jsou vyvíjeny s ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 624/2001, které určuje povinnosti pro orgány státní správy a jimi řízené organizace a pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů. Umožňuje evidovat nejen licence, ale také instalace, a tisknout odpovídající protokoly. Díky tomu budete mít zajištěn soulad s požadavky zmíněného usnesení vlády a navíc budete mít neustále aktuální informace pro rozhodování o nákupu nových licencí.

Více v článku: Správa softwarových licencí 

Efektivní modernizace s jedním systémem

Informační systémy ALVAO jsou vzájemně prointegrovány a umožňují snadné napojení i na dalších systémy používané ve veřejné správě a samosprávě. Díky tomu je snadné jejich nasazení i používání. Systémy jsou prověřené z řady projektů podporujících základní principy eGovernmentu, elektronizace či modernizace veřejné správy a samosprávy.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací