Zdravotnictví

Zdravotnictví

Zdravotnictví se stává stále komplexnější disciplínou, kde informační technologie hrají významnou úlohu. Většina pracovišť je dnes vybavena moderními technologiemi, které jsou potřebné pro provádění zdravotních zákroků. Výpadky těchto technologií komplikují práci lékařům i sestrám a mohou negativně ovlivňovat zdraví nebo životy pacientů. Předcházení výpadkům nebo jejich řešení již v raném stádiu je pro zdravotnická zařízení zásadní disciplínou. Informační systémy ALVAO pomáhají správně rozhodovat na základě priorit a efektivně organizovat práci servisních týmů.

Informační systémy pro řízení IT ve zdravotnictví

Informační systémy ALVAO poskytují zdravotnickým institucím ucelené řešení pro řízení IT, ale i dalších podpůrných týmů organizace bez ohledu na to, o jaké zařízení se jedná. Aplikace jsou přizpůsobeny na míru potřebám jednotlivých zdravotnických zařízení. Nabízené nástroje řešení proto snadno využijí:

• nemocnice
• ozdravné léčebny
• lázně
• polikliniky
• zdravotnické laboratoře
• záchranné služby
• centra specializovaných či obvodních lékařů
• lékárny

Předcházení výpadkům zdravotnické techniky

Předcházení výpadkům nebo jejich řešení již v raném stádiu je pro zdravotnická zařízení zásadní disciplínou. Informační systémy ALVAO automaticky upozorňují na zařízení, která je potřeba zkontrolovat podle plánu pravidelných profilaktických kontrol. Upozorňují také na zařízení nebo části, které je potřeba vyměnit, protože skončila jejich životnost.

Více v článku: Správa hardwarového vybavení

Proaktivní řízení IT ve zdravotnictví

IT manažeři by neměli být zahlceni údržbou a technologickými změnami a měli by se věnovat plánování a provádění proaktivních opatření. Potřebují informace, které by jim pomohly identifikovat časté problémy. Proto je možné informační systémy ALVAO integrovat na monitorovací systémy, které upozorňují na možné výpadky ještě dříve, než k výpadku dojde. Tím výrazně napomáhají zvýšit celkovou spolehlivost moderní zdravotnické techniky a IT oddělení se začne měnit z reaktivního na proaktivní.

Více v článku: Proaktivní řízení IT

Efektivní modernizace s jedním systémem

Informační systémy ALVAO jsou vzájemně prointegrovány a umožňují snadné napojení i na dalších systémy používané ve zdravotnictví. Díky tomu je snadné jejich nasazení i používání. Systémy jsou prověřené z řady realizací, při kterých vznikla celé řada vzorů, např. vzory tiskových sestav, vzory katalogů IT služeb.

Zvyšte svoji úroveň v řízení IT

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

více informací

90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

více informací